Naast de renovaties op de bestaande locatie, bouwt het MLA de komende jaren een nieuw schoolgebouw in de Sluisbuurt bij Zeeburgereiland. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Deze vestiging van het MLA huisvest net als het hoofdgebouw mavo, havo en vwo.

Op de plattegrond van het gebied is te zien waar het kavel zich bevindt.

De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente over de planning van het project. Naar alle waarschijnlijkheid volgt in oktober de bouwenvelop, met daarin de randvoorwaarden waar de bouw aan moet voldoen. Dit betekent dat vanaf dat moment de selectie voor het architectenbureau wordt gestart. Voor de zomervakantie is er een projectteam samengesteld binnen het MLA dat dit jaar aan de slag gaat met het opstellen van een (voorlopig) programma van eisen voor de architect en vanaf januari zal zij zich intensief gaan bezighouden met het onderwijsconcept voor de Sluisbuurt. De plannen zullen geregeld intern voorgelegd en afgestemd worden. Richting het einde van het schooljaar zullen de plannen breed gepresenteerd worden. De architect zal ondertussen ook aan de slag gaan met het ontwerp. Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 zal de aannemer de bouw voorbereiden, zodat er in januari 2022 gestart kan worden met de bouw. Als alles volgens planning verloopt zullen we in augustus 2023 onze eerste lessen geven in de Sluisbuurt.

Leerlingen die zich aanmelden bij ons voor het schooljaar 2022/2023, zullen bij de inschrijving aan moeten geven of ze hun schooltijd op de Pieter de Hoochstraat of de Sluisbuurt willen afronden.