Huisvesting

Waarom een nieuwe locatie?

Het MLA bestaat al ruim 90 jaar en heeft vele locaties gekend. Geen van de gebouwen waren bedoeld – en daarmee specifiek geschikt – voor montessoriaans onderwijs.

De huidige panden aan de Pieter de Hoochstraat zijn dusdanig verouderd dat ze niet meer geschikt zijn voor het hedendaags onderwijs en worden de komende jaren herbouwd en vernieuwd. Meer informatie is te vinden in de gids Huisvesting.

Toekomst

Om het MLA toekomstbestendig te maken hebben de medewerkers onder andere uitgesproken het aantal leerlingen terug te willen brengen naar 1100 op de Pieter de Hoochstraat. Tegelijkertijd zorgt een school op een nieuwe locatie ook voor betere spreiding van het montessoriaans onderwijs over de stad en daarmee voor een betere bereikbaarheid.

Uiteindelijk is besloten een tweede MLA-school te starten in de nieuw te ontwikkelen Sluisbuurt, geschikt voor 1100 leerlingen.

Met dit besluit ontstaat de uitgelezen mogelijkheid voor het MLA om de onderwijsvisie en -huisvesting direct op elkaar aan te kunnen laten sluiten. Hierdoor wordt een toekomstbestendige leeromgeving gerealiseerd waarbij de waarden van het montessorionderwijs direct bij de start van de nieuwe school optimaal worden gefaciliteerd en ingevoerd.

Waar?

We zijn in het schooljaar 2022-2023 gestart met het MLA#2 in de Van Eesterenlaan 50 in Amsterdam Oost. De komende jaren tot aan de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw blijft dit de MLA#2 locatie.

De nieuwe school wordt gebouwd in de Sluisbuurt; een nog te bouwen wijk bij Zeeburgereiland, aan de oostkant van Amsterdam. De school is straks goed bereikbaar per fiets vanuit Noord en Oost en met het OV (tram 26 vanaf Amsterdam CS).

 

 

 

 

Ontwerp & planning

Architectenbureau de Architekten Cie. heeft de aanbesteding voor het ontwerp van het MLA#2 in de Sluisbuurt gewonnen. Dit Amsterdamse bureau heeft al vele iconische gebouwen ontworpen in en (ver) buiten de stad en zal onder meer ook de eerste woontoren, ‘Justus’ (100 meter hoog),  in de Sluisbuurt ontwikkelen.

De in gebruik name van het nieuwe schoolgebouw wordt op dit moment voorzien in januari 2026. Alle vergunningen zijn binnen en op dit moment zijn we in de afrondende fase met de aannemer. We verwachten dat de bouw spoedig zal gaan beginnen. Loop met ons mee door het nieuwe schoolgebouw in deze virtuele tour!

 

 

 

Voorlopige planning*

Tot aan de start van de bouw zijn er nog een aantal stappen te nemen. De belangrijkste werkzaamheden nieuwbouw A en C op een rij:

  • Start aanbestedingstraject 2.0 aannemer – oktober 2023
  • Afronding selectie aannemer – februari 2024
  • Start bouwvoorbereiding – maart 2024
  • Start nieuwbouw  en sloop rest bouwdelen uit fase 1 – juni 2024
  • Oplevering –zomer 2026
  • In gebruik name nieuwbouw – bij aanvang schooljaar 2026/2027
Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden. Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat hier uiteraard kenbaar maken.