Nieuws

Zomervakantie 2017..niet voor iedereen

De laatste leerlingen verlaten het schoolplein en gaan genieten van hun zomervakantie.

lees verder

 

In plaats van fietsen staat het schoolplein nu vol met containers, busjes en een bouwkraan. Deze zomervakantie worden de kozijnen vervangen van het B-gebouw aan de zijde van de Nicolaas Maesstraat. Op de eerste etage van hetzelfde gebouw vindt renovatie plaats van de vaklokalen en wordt er nieuwe energiezuinige verlichting aangebracht.

 

sluiten

Bedankje van Cordaid en Edukans

Herinneren jullie je nog de geslaagde sponsorloopactie van vorig jaar? We hebben toen een enorm geldbedrag opgehaald, net iets meer dan 40.000 euro.

lees verder

Het geld van de actie hebben wij gedoneerd aan de organisaties Cordaid en Edukans. De organisaties willen ons graag bedanken en dat doen zij door middel van een kort filmbericht.

 

sluiten

Een aula vol profielwerkstukken

Tijdens de afsluiting van de PWS-week konden ouders stemmen op de beste presentatie.

lees verder

Maandagavond 6 maart was de afsluiting van de PWS-week met een markt waar alle leerlingen hun profielwerkstuk presenteerden. In de aula, kantine en in een aantal lokalen hadden leerlingen tafels ingericht en gaven zij uitleg over en toelichting op hun profielwerkstuk aan alle belangstellenden. Daaronder waren heel veel ouders, broers en zussen en zelfs opa’s en oma’s. Ook waren er veel docenten.
Alle ouders konden een stem uitbrengen en zo beslissen welke presentatie voor de havo en welke voor het vwo zij het beste vonden. Dit leverde twee winnende groepjes op voor de publieksprijzen. De publieksprijs voor de havo is gewonnen door Isa Lebbink en Paula Scotto de Minico voor hun documentaire over suiker. De publieksprijs voor het vwo ging naar een drietal leerlingen: Kevin Lynch, Maris Koopmans en Siem de Wit voor hun profielwerkstuk over robots, getiteld R2-D2 waarvoor zij zelf een robot hadden gebouwd.

 

sluiten

De beste voorlezer uit de brugklas

Op dinsdag 14 maart vond de schoolfinale van de Read2me voorleeswedstrijd plaats.

lees verder

Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor brugklassers waarin leerlingen elkaar fragmenten uit jeugdboeken voorlezen. Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen. Er worden vier ronden georganiseerd: eerst op school, dan lokaal in de bibliotheek, daarna op provinciaal niveau en uiteindelijk is er een landelijke finale. Nina Hemel uit 1C heeft de wedstrijd op het MLA gewonnen. Ze gaat nu door naar de Amsterdamse finale in de OBA op maandag 20 maart. Veel succes Nina!

 

sluiten

De parkeergarage onder de Boerenwetering gaat de Albert Cuypgarage heten

En leerlingen van het MLA hielpen bij het vak Toekomst voor Talent met het uitkiezen van de juiste naam.

lees verder

De garage in aanbouw staat nu nog bekend onder de werktitel ‘Boerenweteringgarage’. Om een definitieve naam te bepalen werd de hulp ingeroepen van het MLA. De school heeft een directe link met het project omdat het schoolgebouw grenst aan de bouwkuip. Daarom werden vijf teams van leerlingen ingeschakeld om op 16 februari een nieuwe naam te pitchen aan een jury. Omdat het toekennen van namen binnen de gemeente wel aan regels is gebonden, was door het stadsdeel al een shortlist gemaakt met namen.
Bestuurder en voorzitter van de jury Paul Slettenhaar: ‘De leerlingen van het Montessori Lyceum hebben fantastische presentaties gehouden, complimenten daarvoor. Na uitvoerig juryberaad zijn wij tot de slotsom gekomen dat de naam Albert Cuypgarage het beste recht doet aan de plek. In de presentatie werd duidelijk gemaakt dat de garage een mooie verbinding vormt tussen cultuur en economie. Aan de ene kant het Rijksmuseum met werken van schilder Albert Cuyp en aan de andere kant de bedrijvigheid van de gelijknamige markt.’

 

foto Mark Kruyswijk

sluiten

Een Cambridge-certificaat voor het MLA

Omdat onze school zoveel leerlingen voorbereidt op de Cambridge-examens krijgen we een certificaat.

lees verder

 

In de bovenbouw van de havo, het vwo en het gymnasium kunnen leerlingen op gaan voor het internationaal erkende Cambridge Certificate. Vorig jaar hebben we op het MLA meer dan vijftig kandidaten voorbereid en ingeschreven voor deze extra examens Engels. Het Cambridge English Europe team liet ons dan ook weten dat we deel uitmaken van hun meest gewaardeerde opleidingscentra. Een eer!

sluiten

Debatteren in het Duits

In september deden onze leerlingen Bluma Brecher (5V1), Ilona van Gameren (5V1), Clarissa Mahanani (5V4) en Lana Mujcinovic (5H4) mee aan de internationale debatwedstrijd voor ‘PASCH’-scholen (Schulen: Partner der Zukunft) uit Noordwest-Europa.

lees verder

Het Goethe-Institut organiseerde de debatwedstrijd. Leerlingen uit Denemarken, Engeland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Schotland en Zweden ontmoetten elkaar tussen september en december. In het Duits debatteerden ze over actuele Europese onderwerpen.

In september vlogen Bluma, Ilona, Clarissa en Lana onder begeleiding van docent Ingo Vetter naar Glasgow om tegen de Schotse leerlingendelegatie te debatteren over de stelling "De jeugd van tegenwoordig is apolitiek". In de twee weken dat het onderwerp bekend was, bedachten de leerlingen argumenten voor of tegen en oefenden zij de argumenten in het Duits. In het debat kreeg elke leerling vier minuten de tijd om zijn opvattingen te beargumenteren en om op de tegenpartij te reageren. In december hebben de leerlingen in Hamburg de finale bijgewoond tussen Zweden en Ierland (dat won).
Door deelname aan dit project brachten de leerlingen niet alleen hun kennis van het Duits in praktijk, maar kregen ze ook de mogelijkheid hun kennis over Europa te vergroten en het leven van leerlingen in andere landen beter te begrijpen.

 

Ronde 1 en 2

Finale

 

sluiten

Tien jaar uitwisseling

De Duitse leerlingen uit Oldenburg waren in Amsterdam voor de jaarlijkse uitwisseling. Op het schoolplein hangt nu een plaquette.

lees verder

Al tien jaar komen zo’n 28 derdeklassers uit het Duitse Oldenburg op het MLA op bezoek en reizen MLA-leerlingen uit de derde naar de Integrierte Gesamtschule Flotenteich. Van 6 tot 10 juni waren de Duitse leerlingen in Amsterdam. Ze kregen een rondleiding door de school en gingen met de Nederlandse leerlingen mee de lessen in. Tussendoor bezochten ze onder meer het Scheepvaartmuseum en gingen ze waterfietsen door de grachten. Aan het eind van het bezoek, op vrijdag 10 juni, werd op het schoolplein een plaquette onthuld om het decennium aan uitwisselingen te memoreren: 10 jaar/ Jahre 2006-2016. Leerlingenuitwisseling/Schüleraustausch.

 

 

sluiten

Filmpje op leraar24 over ontwerplab MLA

De website Leraar 24 heeft een filmpje gewijd aan het ontwerplab van het MLA als voorbeeld van Lesson Study.

lees verder

Docenten ontwerpen bij Lesson Study samen een les, observeren de uitvoering, evalueren, geven hem nog een keer, passen hem aan en documenteren de les. Bij het ontwerplab van het MLA werken docenten van verschillende vakken hierbij samen. De methodiek is bij uitstek geschikt om inzichten op het gebied van de thema’s differentiatie en opbrengstgericht werken op te doen. In het filmpje op Leraar24 is te zien hoe een aantal docenten bij elkaar de les observeert en aantekeningen bijhoudt. Ze letten vooral op de reactie van leerlingen op de lesstof: is die zo als de docenten van tevoren hadden bedacht? Wendie Raap, docent Nederlands en Annemarie Buren, docent CKV en Kunst vertellen over hun ervaringen met het ontwerplab.

sluiten

Bètapartners en de Its Academy

Het MLA is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland die samenwerken met vier hoger onderwijs instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen èn docenten.

lees verder

Het MLA wil het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht. Op deze site worden activiteiten voor leerlingen en docenten aangeboden.

Binnen onze school focussen wij onze bèta-activiteiten met name op:

–Het bijhouden van de vakkennis van onze docenten;
–Het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van onderzoeksvaardigheden;
–Het ontwikkelen van projecten en excursies met een beta-insteek.

sluiten