Nieuws

Read2me

Schoolfinale tussen de brugklassers H/V.

lees verder

Op 14 april was de schoolfinale tussen de brugklassers H/V.


Op maandag 26 maart is de Amsterdamse finale in de OBA tussen de winnaars van ongeveer 10 Amsterdamse scholen. Daarna wordt er een provinciale wedstrijd gehouden en dan landelijk.

 

Vorig jaar heeft de leerling van het MLA de Amsterdamse finale gewonnen.

 

sluiten

Projectweek AB

Geen les..wel hard werken

lees verder

Projectweek AB

 

Eerste klas

De eerste klas doet een cultuurproject, genaamd ‘Landkoffers’. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de School der poëzie. Samen met onze eigen docenten begeleiden zij leerlingen bij het vervaardigen van persoonlijke koffers, waarin het verbeelden van een zelf geschreven gedicht centraal staat. Het thema van het gedicht is ‘een herinnering die in mij woont’.

 

 

Tweede klas

De leerlingen van 2A en 2B maken aan de hand van vijf plekken / gebouwen / mensen in de stad een mini-documentaire; de leerlingen van 2C geven een klassieke invulling aan het project en maken een 'Welkom bij de Romeinen'-achtig journaal.

 

Derde klas

Onder de naam ‘Mens en werk’ doen de leerlingen onderzoek naar de aspecten van een beroep naar keuze.

 

sluiten

Projectweek EF

Landkoffers helden en beroepen

lees verder

Eerste klas

 

 

De eerste klas doet een cultuurproject, genaamd ‘Landkoffers’. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de School der poëzie. Samen met onze eigen docenten begeleiden zij leerlingen bij het vervaardigen van persoonlijke koffers, waarin het verbeelden van een zelf geschreven gedicht centraal staat. Het thema van het gedicht is ‘een herinnering die in mij woont’. Voor de tentoonstelling op de donderdag zijn de ouders uitgenodigd.

Op de vrijdag gaan de leerlingen schaatsen op de Jaap Edenbaan.

 

Tweede klas

De tweede klas doet de projectweek rondom het thema `Helden’. Dit thema bestaat uit verschillende onderdelen, merendeels buiten school. We maken een tweetal wandelingen: Discover Amsterdam met allerlei opdrachten; en Bekijk je Wijk i.s.m. Arcam. We bezoeken twee tentoonstellingen: We have a dream in de Nieuwe Kerk; Jij en de Gouden Eeuw in het Rijksmuseum; of Laat zien wie je bent! in het Tropenmuseum. Verder besteden we een dagdeel aan een goed doel (EF doet!), een dag aan debat; komt de Verhalenman een workshop geven, en maken we de eindopdracht `Helden’ op school.

 

Derde klas

Onder de naam ‘Mens en werk’ onderzoeken de leerlingen een bepaald beroep door o.a. een aantal dagen mee te lopen in een bedrijf. Ze verzamelen informatie met behulp van een logboek, maken foto’s op de werkplek en interviewen een aantal medewerkers op film. Op vrijdag presenteren ze hun resultaten door middel van een poster en een korte film. De ouders zijn hierbij uitgenodigd.

 

sluiten

Projectweek VOS

Ook op de VOS was er afgelopen week een projectweek. Een week waarin, het hoofd, het hart en de handen volop zijn gebruikt;Projectweek VOS

lees verder

 

Klas 1


Het eerste deel van de week zijn de eersteklassers actief bezig geweest met het vak science. Op maandag zijn de leerlingen op excursie gegaan naar Artis, waar zij het Planetarium hebben bezocht. Op dinsdag hebben de leerlingen zich voorbereid op de markt. Tijdens de laatste 3 weken van blok 2 hebben de leerlingen namelijk een product uitgekozen om te onderzoeken. Ze hebben onderzocht waar de grondstoffen van het product vandaan komen, hoe deze bewerkt worden, hoe het product tot stand komt en hoe het verkocht wordt. De leerlingen hebben uiteindelijk zelf een model of prototype van het product gemaakt en dit hebben zij dinsdag verkocht aan ouders, leerlingen en docenten op een ambachtelijke markt in de aula van de VOS.

 

 

De tweede helft van de week stond in het teken van het thema ‘Express yourself'. De leerlingen hadden hierbij de keuze of zij wilden werken aan de ‘art wall’, het project waarbij ze een muurschildering in de aula konden maken of voor het onderdeel ‘drieluikje' waar ze door middel van workshops Creatief en Poëzie een drieluik konden maken over zichzelf. Op vrijdagochtend is het project 'Express Yourself' afgerond door middel van een tentoonstelling in de aula.

 

Klas 2


In klas 2 was het thema van de projectweek ‘Wie ben ik (niet)? Leerlingen zijn door middel van verschillende workshops op ontdekkingsreis gegaan naar zichzelf. Met de workshops Sexting & grooming en Liefde is.... hebben zij antwoord geprobeerd te vinden op vragen als; Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe blijf ik mijzelf terwijl mijn lijf verandert? Waarom ben ik anders in een ander groepje vrienden? Ik wil graag ontdekken en experimenteren, maar hoe weet ik waar de grens ligt?
In het atelier van Nelson Carrillho hebben de leerlingen vervolgens de expositie 'Als beelden konden praten' bekeken en hebben zij een workshop gehad over hoe je je ideeën kunt omzetten tot een product. Als eindproduct hebben de leerlingen uiteindelijk een poster gemaakt waarop zij hetgeen wat zij hebben geleerd over zichzelf hebben verwerkt. Deze poster hebben ze aan hun klasgenoten gepresenteerd.

 

 

Klas 3


Was deze week op snuffelstage bij verschillende bedrijven.

 

Klas 4


Voor de vierdeklassers was het een spannende week, deze week stond namelijk geheel in het teken van hun meesterproef. De leerlingen zijn drie volle dagen bezig geweest om zich hierop voor te bereiden. Op vrijdagmiddag hebben de mavoleerlingen tijdens hun meesterproef, aan ouders, docenten, medeleerlingen en een jury van betrokken deskundigen laten zien, wat zij de afgelopen vier jaar hebben geleerd. De jury bestond uit partners binnen het programma Toekomst voor Talent, docenten van mbo- opleidingen, andere middelbare scholen en van het MLA zelf. In een persoonlijke ‘one- minute –presentation’ hebben de leerlingen laten zien wie zij zijn, wat ze na het behalen van het mavo-diploma willen doen en wat er dan van hen gevraagd zal worden. Ze hebben daarnaast in een groepspresentatie verteld wat succesvolle projecten waren bij het programma Toekomst voor Talent, wat een keer helemaal mis ging, wat ze hiervan geleerd hebben. Naast deze “live-presentaties” heeft iedere leerling deze week aan een persoonlijk portfolio gewerkt, dat hij kan gebruiken bij een intakegesprek van een vervolgopleiding.

 

.

sluiten

Cambridge  Delf

Op het MLA kunnen de leerlingen ook de internationaal erkende diploma's voor Engels, Frans en Duits behalen.

 

lees verder

 Op de foto's is de feestelijke diploma uitreiking van het Cambridge (Engels) en DELF (Frans) te zien die op 10 oktober in de aula heeft plaats gevonden.

 

sluiten

Diploma uitreiking 2018

Data diploma-uitreiking 2018 zijn bekend.

lees verder

Woensdag 4 juli: diploma-uitreiking 4mavo
Woensdag 4 juli: diploma-uitreiking 6vwo
Donderdag 5 juli: diploma-uitreiking 5havo.

sluiten

De parkeergarage onder de Boerenwetering gaat de Albert Cuypgarage heten

En leerlingen van het MLA hielpen bij het vak Toekomst voor Talent met het uitkiezen van de juiste naam.

lees verder

De garage in aanbouw staat nu nog bekend onder de werktitel ‘Boerenweteringgarage’. Om een definitieve naam te bepalen werd de hulp ingeroepen van het MLA. De school heeft een directe link met het project omdat het schoolgebouw grenst aan de bouwkuip. Daarom werden vijf teams van leerlingen ingeschakeld om op 16 februari een nieuwe naam te pitchen aan een jury. Omdat het toekennen van namen binnen de gemeente wel aan regels is gebonden, was door het stadsdeel al een shortlist gemaakt met namen.
Bestuurder en voorzitter van de jury Paul Slettenhaar: ‘De leerlingen van het Montessori Lyceum hebben fantastische presentaties gehouden, complimenten daarvoor. Na uitvoerig juryberaad zijn wij tot de slotsom gekomen dat de naam Albert Cuypgarage het beste recht doet aan de plek. In de presentatie werd duidelijk gemaakt dat de garage een mooie verbinding vormt tussen cultuur en economie. Aan de ene kant het Rijksmuseum met werken van schilder Albert Cuyp en aan de andere kant de bedrijvigheid van de gelijknamige markt.’

 

foto Mark Kruyswijk

sluiten

Een Cambridge-certificaat voor het MLA

Omdat onze school zoveel leerlingen voorbereidt op de Cambridge-examens krijgen we een certificaat.

lees verder

 

In de bovenbouw van de havo, het vwo en het gymnasium kunnen leerlingen op gaan voor het internationaal erkende Cambridge Certificate. Vorig jaar hebben we op het MLA meer dan vijftig kandidaten voorbereid en ingeschreven voor deze extra examens Engels. Het Cambridge English Europe team liet ons dan ook weten dat we deel uitmaken van hun meest gewaardeerde opleidingscentra. Een eer!

sluiten

Tien jaar uitwisseling

De Duitse leerlingen uit Oldenburg waren in Amsterdam voor de jaarlijkse uitwisseling. Op het schoolplein hangt nu een plaquette.

lees verder

Al tien jaar komen zo’n 28 derdeklassers uit het Duitse Oldenburg op het MLA op bezoek en reizen MLA-leerlingen uit de derde naar de Integrierte Gesamtschule Flotenteich. Van 6 tot 10 juni waren de Duitse leerlingen in Amsterdam. Ze kregen een rondleiding door de school en gingen met de Nederlandse leerlingen mee de lessen in. Tussendoor bezochten ze onder meer het Scheepvaartmuseum en gingen ze waterfietsen door de grachten. Aan het eind van het bezoek, op vrijdag 10 juni, werd op het schoolplein een plaquette onthuld om het decennium aan uitwisselingen te memoreren: 10 jaar/ Jahre 2006-2016. Leerlingenuitwisseling/Schüleraustausch.

 

 

sluiten

Filmpje op leraar24 over ontwerplab MLA

De website Leraar 24 heeft een filmpje gewijd aan het ontwerplab van het MLA als voorbeeld van Lesson Study.

lees verder

Docenten ontwerpen bij Lesson Study samen een les, observeren de uitvoering, evalueren, geven hem nog een keer, passen hem aan en documenteren de les. Bij het ontwerplab van het MLA werken docenten van verschillende vakken hierbij samen. De methodiek is bij uitstek geschikt om inzichten op het gebied van de thema’s differentiatie en opbrengstgericht werken op te doen. In het filmpje op Leraar24 is te zien hoe een aantal docenten bij elkaar de les observeert en aantekeningen bijhoudt. Ze letten vooral op de reactie van leerlingen op de lesstof: is die zo als de docenten van tevoren hadden bedacht? Wendie Raap, docent Nederlands en Annemarie Buren, docent CKV en Kunst vertellen over hun ervaringen met het ontwerplab.

sluiten

Bètapartners en de Its Academy

Het MLA is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland die samenwerken met vier hoger onderwijs instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen èn docenten.

lees verder

Het MLA wil het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht. Op deze site worden activiteiten voor leerlingen en docenten aangeboden.

Binnen onze school focussen wij onze bèta-activiteiten met name op:

–Het bijhouden van de vakkennis van onze docenten;
–Het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van onderzoeksvaardigheden;
–Het ontwikkelen van projecten en excursies met een beta-insteek.

sluiten