Start verbouwing gebouwen B en D

Afgelopen week is er een belangrijke stap genomen in het huisvestingsproces op de PdH: na maanden van voorbereiding en afstemming met Monumentenzorg en de aanbesteding-/selectieprocedure voor de aannemer, is een contract getekend met aannemer Schakel & Schrale voor de verbouwing van gebouwen B en D.

 

Deze aannemer is goed bekend met het gebouw aangezien ze in 2000/2002 het toenmalige patershuis (het huidige gebouw D) hebben verbouwd tot schoolgebouw.

De verbouwing vindt plaats in twee fases; de eerste fase van de mei- tot en met de zomervakantie 2022 en de tweede fase in dezelfde periode in 2023.

Planning en werkzaamheden

Dinsdag 19 april starten de voorbereidende werkzaamheden met het leegmaken van de tweede en derde etage van gebouw D. In de meivakantie start de aannemer met het meest geluid dragende sloopwerk.

Na de vakantie op maandag 9 mei zijn de tweede en derde etage intern afgesloten voor medewerkers en leerlingen omdat de aannemer het achterste trappenhuis op de kop van gebouw D als in- en uitgang en toevoerroute gebruikt voor materialen. De bouwkeet komt op de toekomstige plek van gebouw C geplaatst zodat het bouw- en onderwijsverkeer elkaar niet kruisen.

De werkzaamheden van deze fase omvatten isolatie en installatietechnische werkzaamheden om het gebouw te verduurzamen en minder afhankelijk te maken van het gebruik van gas. Daarnaast worden de werkplekken voor leerlingen van de bovenbouw op de derde etage gemaakt en worden de gangen en lokalen opgeknapt, evenals de kantoren en werkkamers.

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar op 28 augustus 2022 is de eerste fase gereed en zijn alle ruimten weer beschikbaar voor onderwijs.