Zij-instromen

Helaas bestaat er gedurende het schooljaar geen mogelijkheid om tussentijds in te stromen op het MLA.

Voor komend schooljaar (2020-2021) zijn de mogelijkheden voor zij-instromen zeer beperkt, aangezien de school dan start met een grote verbouwing.

In februari 2020 zal via deze webpagina informatie te vinden zijn over de mogelijkheden. Het heeft geen zin om voor die tijd contact met school op te nemen over zij-instromen.

Onderbouw

De mogelijkheid om in te stromen in de tweede en derde klas, is afhankelijk van de beschikbare plaatsen. Doorgaans wordt dit aantal pas duidelijk in de laatste maand van het schooljaar.

Als er plek is, dan wordt de aangemelde leerling met zijn/haar ouder(s) uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Daarin wordt onder andere gekeken naar geschiktheid voor het montessorionderwijs en naar de wenselijkheid van de overstap. Ook de mate waarin extra zorg/ ondersteuning en/of begeleiding gewenst zal zijn, wordt meegewogen. In dergelijke gevallen wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst.

Bovenbouw

Leerlingen die willen instromen in een vierde klas (havo of vwo) of een vijfde klas vwo kunnen zich vanaf januari 2019 aanmelden. Ook voor hen zal pas in de laatste maand van het schooljaar duidelijk worden of er in het volgende schooljaar plaats is.

Als er plaats is, dan wordt de aangemelde leerling met zijn/haar ouder(s) uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Daarin komen de werkwijze van de school, motivatie, niveau en vakkenpakket aan de orde. Ook wordt er gekeken of de leerling geschikt is voor het montessorionderwijs. Een positief resultaat van dit gesprek en informatie van de vorige school zijn mede bepalend voor de toelating op het MLA. Plaatsing is in eerste instantie voor een jaar.

Leerlingen van een zusterschool binnen de MSA, die daar hun schoolloopbaan niet kunnen vervolgen en leerlingen van het Montessori College Aerdenhout, hebben voorrang, mits zij zich uiterlijk 1 mei 2020 hebben aangemeld.