Zij-instromen

De inschrijving voor zij-instroom op het MLA is vanaf 1 juni gesloten. Wanneer het toelatingsdossier vóór 1 juni nog niet compleet was, nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. Nieuwe aanmeldingen kunnen wij helaas niet meer behandelen. Vanaf oktober ’21 kunnen leerlingen weer aangemeld worden voor de zij-instroom.

Wanneer hoort u meer:

Alleen na ontvangst van het aanmeldingsformulier, schoolwisselaarsformulier, cijferlijsten, verzuimregistratie en eventueel oki-doc en OPP is het toelatingsdossier compleet en wordt de leerling op de lijst geplaatst voor mogelijk zij-instroom. De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op de volgorde van eventuele plaatsing. U krijgt verder geen ontvangstbevestiging. Ouder/verzorgers die hun kind hebben aangemeld ontvangen pas een bericht nadat het toelatingsdossier besproken is, hetzij een bericht dat uw zoon/dochter plaatsbaar is, hetzij een bericht dat uw zoon/dochter niet plaatsbaar is. Afhankelijk van de prognoses kunt u vervolgens uitgenodigd worden voor een gesprek. Na afronding van dit gesprek wordt in wederzijds overleg besloten of de leerling wordt ingeschreven op het MLA. De inschrijving wordt dan vervolgens geformaliseerd door het invullen en ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier.

Voor wie:
Zij-instroom is mogelijk voor leerlingen uit de tweede en derde klassen van de mavo, havo, atheneum en gymnasium en voor de klassen 4 havo, 4 vwo of 5 vwo. Meer informatie over de pakketten in de bovenbouw staan in het Het blauwe boekje. In de brugklassen en in de eindexamenklassen worden geen leerlingen toegelaten via de zij-instroom.
Zij-instroom is alleen mogelijk bij een bevordering door de school van herkomst naar het opvolgende leerjaar of na het behalen van een vmbo-t- of een havodiploma. Een jaar doubleren of het examenjaar overdoen op het MLA is via zij-instroom niet mogelijk.

Voorrang:
Leerlingen van een zusterschool binnen de MSA en leerlingen van het Montessori College Aerdenhout hebben voorrang. Omdat het MLA de komende jaren gaat verbouwen is de hoeveelheid beschikbare plaatsen waarschijnlijk klein. Leerlingen van het Montessori College Aerdenhout die niet met voorrang geplaatst kunnen worden in 4 havo krijgen een voorrangsplaats op het Montessori Lyceum Oostpoort aangeboden, indien plaats beschikbaar.