Zij-instromen

Voor wie:
Zij-instroom is mogelijk voor leerlingen uit de tweede en derde klassen van de mavo, havo, atheneum en gymnasium en voor de klassen 4 havo, 4 vwo of 5 vwo. Meer informatie over de pakketten in de bovenbouw staan in het Het blauwe boekje. In de brugklassen en in de eindexamenklassen worden geen leerlingen toegelaten via de zij-instroom.
Zij-instroom is alleen mogelijk bij een bevordering door de school van herkomst naar het opvolgende leerjaar of na het behalen van een vmbo-t- of een havodiploma. Een jaar doubleren of het examenjaar overdoen op het MLA is via zij-instroom niet mogelijk.

Voorrang:
Leerlingen van een zusterschool binnen de MSA en leerlingen van het Montessori College Aerdenhout hebben voorrang. Omdat het MLA de komende jaren gaat verbouwen is de hoeveelheid beschikbare plaatsen waarschijnlijk klein. Leerlingen van het Montessori College Aerdenhout die niet met voorrang geplaatst kunnen worden in 4 havo krijgen een voorrangsplaats op het Montessori Lyceum Oostpoort aangeboden, indien plaats beschikbaar.

Hoe:
Verzoek tot aanmelden voor onze school kan door het invullen van twee formulieren. Het eerste formulier is een digitaal aanmeldformulier in Forms. Daarnaast ontvangen wij graag een schoolwisselaarsformulier, met de bijbehorende documenten zoals verzuimregistratie, recente cijferlijst/verslag, Ontwikkelperspectief Plan (OPP). Het schoolwisselaarsformulier kunt u opvragen bij de leerlingadministratie van de huidige school. Wanneer het toelatingsdossier compleet is kan de toelatingscommissie bepalen of de leerling toelaatbaar is. Tot uiterlijk 1 juni kan een leerling bij ons worden aangemeld voor de zij-instroom.

Aanmeld formulieren:

Het aanmeldformulier (via Microsoft Forms) wordt automatisch ingediend, hiervoor ontvangt u geen bevestiging. U ontvangt alleen na het versturen van het schoolwisselaarsformulier automatisch antwoord voor ontvangst.

Wanneer hoort u meer:
Alleen na ontvangst van beide formulieren is het toelatingsdossier compleet en wordt de leerling op de lijst geplaatst voor mogelijke zij-instroom. De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op de volgorde van eventuele plaatsing. Ouders of verzorgers die hun kind hebben aangemeld ontvangen vervolgens een e-mail, hetzij een bericht dat er helaas geen plaats is, hetzij een uitnodiging voor een gesprek. Na afronding van dit gesprek wordt in wederzijds overleg besloten of de leerling wordt ingeschreven op het MLA. De inschrijving wordt dan vervolgens geformaliseerd door het invullen en ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier.