Zij-instromen 2020-2021

U kunt uw zoon/dochter niet meer aanmelden voor zij-instroom.
Dit geldt voor alle leerjaren.

Voor wie:
Zij-instroom is mogelijk voor leerlingen uit de tweede en derde klassen van de mavo, havo, vwo en gymnasium en voor de klassen 4 havo, 4 vwo of 5 vwo. Meer informatie over de pakketten in de bovenbouw staan in het Het blauwe boekje. In de brugklassen en in de eindexamenklassen worden geen leerlingen toegelaten via de zij-instroom.
Zij-instroom is alleen mogelijk bij een bevordering door de school van herkomst naar het opvolgende leerjaar of na het behalen van een vmbo-t of een havo diploma. Een jaar doubleren of het examenjaar overdoen op het MLA is via zij-instroom niet mogelijk.

Voorrang:
Leerlingen van een zusterschool binnen de MSA en leerlingen van het Montessori College Aerdenhout hebben voorrang, mits zij zich uiterlijk 1 mei 2020 hebben aangemeld. Omdat het MLA de komende jaren gaat verbouwen is de hoeveelheid beschikbare plaatsen waarschijnlijk klein. Leerlingen van het Montessori College Aerdenhout die niet met voorrang geplaatst kunnen worden in 4 havo krijgen een voorrangsplaats op het Montessori Lyceum Oostpoort aangeboden, indien plaats beschikbaar .

Hoe:
Aanmelding gaat d.m.v. het invullen van het online formulier.

Daarnaast ontvangen wij graag een schoolwisselaarsformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de leerling administratie van de huidige school. U kunt dit mailen naar zij-instroom.mla@msa.nl
U ontvangt geen bevestigingsmail van uw aanmelding, alleen een bevestiging dat uw aanvraag is verstuurd, na het invullen van het aanmeldingsformulier.

Wanneer hoort u meer:
Na ontvangst van het formulier wordt de leerling op de lijst geplaatst voor mogelijke zij-instroom. De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op de volgorde van eventuele plaatsing. Uiterlijk 2 juli ontvangen de ouders of verzorgers van leerlingen die zich hebben aangemeld een e-mail, hetzij een bericht dat er helaas geen plaats is, hetzij een uitnodiging voor een gesprek. Na afronding van dit gesprek wordt in wederzijds overleg besloten of de leerling wordt ingeschreven op het MLA. De inschrijving wordt dan vervolgens geformaliseerd door het invullen en ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier.
Heeft u vragen, stuur een e-mail naar zij-instroom.mla@msa.nl