Zij-instromen

Vanaf nu kunnen leerlingen weer aangemeld worden voor de zij-instroom op het MLA. Aanvragen waarvan het toelatingsdossier compleet is nemen wij in behandeling. Omdat het MLA de komende jaren gaat verbouwen is de hoeveelheid beschikbare plaatsen waarschijnlijk klein.

Wanneer hoort u meer:

Alleen na ontvangst van het aanmeldingsformulier, schoolwisselaarsformulier, cijferlijsten, verzuimregistratie en eventueel oki-doc en OPP is het toelatingsdossier compleet en wordt de leerling op de lijst geplaatst voor mogelijke zij-instroom. De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op de volgorde van eventuele plaatsing. U krijgt verder geen ontvangstbevestiging. Ouder/verzorgers die hun kind hebben aangemeld ontvangen pas een bericht nadat het toelatingsdossier besproken is, hetzij een bericht dat uw zoon/dochter plaatsbaar is, hetzij een bericht dat uw zoon/dochter niet plaatsbaar is. Afhankelijk van de prognoses, ongeveer in juli, kunt u vervolgens uitgenodigd worden voor een gesprek. Na afronding van dit gesprek wordt in wederzijds overleg besloten of de leerling wordt ingeschreven op het MLA. De inschrijving wordt dan vervolgens geformaliseerd door het invullen en ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier.

Voor wie:
Zij-instroom is mogelijk voor leerlingen uit de tweede en derde klassen van de mavo, havo, atheneum en gymnasium en voor de klassen 4 havo, 4 vwo of 5 vwo. Meer informatie over de pakketten in de bovenbouw havo/vwo staan in Het blauwe boekje en voor de mavo in Het gele boekje. In de brugklassen en in de eindexamenklassen worden geen leerlingen toegelaten via de zij-instroom.
Zij-instroom is alleen mogelijk bij een bevordering door de school van herkomst naar het opvolgende leerjaar of na het behalen van een vmbo-t- of een havodiploma. Een jaar doubleren of het examenjaar overdoen op het MLA is via zij-instroom niet mogelijk.

Belangrijk:
Leerlingen van een zusterschool binnen de MSA en leerlingen van het Montessori College Aerdenhout hebben voorrang. Leerlingen van het Montessori College Aerdenhout die niet met voorrang geplaatst kunnen worden in 4 havo krijgen een voorrangsplaats op het Montessori Lyceum Oostpoort aangeboden, indien plaats beschikbaar.

Hoe:
Verzoek tot aanmelden voor onze school kan door het invullen van twee formulieren. Het eerste formulier is een digitaal aanmeldformulier in Forms. Daarnaast ontvangen wij graag een schoolwisselaarsformulier, met de bijbehorende documenten zoals verzuimregistratie, recente cijferlijst/verslag, Ontwikkelperspectief Plan (OPP). Het schoolwisselaarsformulier kunt u opvragen bij de leerlingadministratie van de huidige school. Wanneer het toelatingsdossier compleet is kan de toelatingscommissie bepalen of de leerling toelaatbaar is. Tot uiterlijk 1 juni kan een leerling bij ons worden aangemeld voor de zij-instroom.

Stap 1. Vul het digitale aanmeldformulier in: onderbouw en bovenbouw

Stap 2. Stuur het schoolwisselaarsformulier op naar
zij-instroom.mla@msa.nl, Met de verzuimregistratie, recente cijferlijst/verslag en Ontwikkelperspectief Plan (OPP).

U ontvangt na het versturen van beide formulieren een automatisch antwoord.