Ziek- of afmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch tussen 07.45 en 09.30 uur op het nummer 020-6767855, per sms via 06-588 99 751 of met het onderstaande E-formulier.

Een ziekmelding geldt voor één dag, tenzij u direct al laat weten dat het langer gaat duren.

Bij een absentie om een andere reden (inclusief dokters- en tandartsbezoek) verwachten wij dat u dit vooraf meldt aan de conciërge door middel van een telefoontje, een sms-bericht, het E-formulier of een ondertekend briefje.

Als uw kind op school ziek wordt en naar huis wil gaan, moet hij dat aan zijn schoolleider melden of aan de conciërge. De schoolleider of conciërge zal hierover vervolgens direct contact met u opnemen.

E-formulier