Ziek- en/of afmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet u dit aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch tussen 07.45 en 09.30 uur op het nummer 020-6767855, per sms via 06-588 99 751 of door middel van het onderstaande E-formulier.

Een ziekmelding geldt voor één dag, tenzij u direct al laat weten dat het langer gaat duren.

Bij een absentie om andere redenen (incl. dokters- en tandartsbezoek) wordt verwacht dat u dit vooraf meldt bij de conciërge door middel van E-form/telefoontje/sms of een ondertekend briefje.

Als uw kind op school ziek wordt en naar huis gaat, dan meldt hij dat aan zijn schoolleider en/of conciërge. De schoolleider of conciërge zal hierover direct contact met u opnemen.

E-formulier