Renovatie en vernieuwing 2021-2023

Het MLA renoveert en vernieuwt de komende jaren de huisvesting op de Pieter de Hoochstraat en start met een tweede, nieuw te bouwen, vestiging in de Sluisbuurt. Deze nieuwe locatie huisvest, net als het hoofdgebouw, mavo, havo en vwo.

Het hoofdgebouw van het MLA aan de Pieter de Hoochstraat bestaat uit vier gebouwen, te weten A, B, C en D. De gebouwen A en C worden in z’n geheel vernieuwd omdat deze verouderd zijn en niet meer geschikt zijn voor hedendaags onderwijs. Het klimaat in die gebouwen is ongezond, de lokalen zijn te klein en ze voldoen voor een deel niet meer aan de wettelijke eisen. De gebouwen B en D worden en gerenoveerd en gemoderniseerd.

Uiteindelijk zal deze vernieuwing twee kleinere vestigingen opleveren die gehuisvest zijn in goede – voor voortgezet montessorionderwijs geschikte – onderwijsgebouwen en die beiden het karakter hebben van een brede school.

Leerlingen die zich aanmelden bij ons voor het schooljaar 2021/2022, zullen bij de inschrijving aan moeten geven of ze hun schooltijd op de Pieter de Hoochstraat of de Sluisbuurt willen afronden.

Uitgebreide informatie over het huisvestingstraject vindt u hier.