Planning huisvesting

Tijdens het sloop-en ontwerpproces is er helaas vertraging opgelopen waardoor de planning is opgeschoven van ingebruikname van de nieuwbouw in de zomer van 2023 naar ingebruikname in januari 2024.

Tot aan de start van de bouw is er nog een aantal stappen te nemen.

Het definitief ontwerp sloot helaas in de ogen van de welstandscommissie onvoldoende aan bij de beeldtaal van de buurt in termen van vormgeving en kleur en sindsdien wordt er hard gewerkt om consensus te bereiken. Ideaal gezien wordt er in september groen licht verkregen voor een vergunningsaanvraag. Op dat moment kan dan ook gestart worden met de aanbestedingsprocedure voor de aannemer en zal het aangepaste en goedgekeurde ontwerp gedeeld worden op de site.

Het ontwerp zal dan verder worden uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp dat volgens planning gereed zal zijn in september 2021. Hierna kunnen de bouwwerkzaamheden voorbereid worden.

De 2e fase van de sloop zal in het najaar klaar zijn. Naar verwachting zal er in mei 2022 gestart worden met de bouw van de gebouwen A en C, waarna in januari 2024 de nieuwe panden in gebruik genomen zullen worden.

In de download hiernaast is de meest recente planning van de werkzaamheden in te zien. Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden.

Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat hier uiteraard kenbaar maken.