Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden.

De planning is recent op een aantal punten aangepast. Belangrijke reden hiervoor is een lopend flora en fauna onderzoek dat in oktober wordt afgerond. Hierdoor is de sloop van gebouwen A en C uitgesteld tot januari 2021. Hierdoor verschuift de oplevering van de Pieter de Hoochstraat naar december 2022. De overige onderdelen lopen vooralsnog grotendeels volgens planning. Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat uiteraard kenbaar maken.