Planning huisvesting

Tijdens het sloop-en ontwerpproces is er helaas vertraging opgelopen waardoor de planning is opgeschoven van ingebruikname van de nieuwbouw in de zomer van 2023 naar ingebruikname in januari 2025.

Tot aan de start van de bouw is er nog een flink aantal stappen te nemen.

Het definitief ontwerp sloot helaas in de ogen van de welstandscommissie onvoldoende aan bij de beeldtaal van de buurt in termen van vormgeving en kleur en sindsdien wordt er hard gewerkt om consensus te bereiken. Gelukkig is daar nu een doorbraak en is het ontwerp op hoofdlijnen akkoord bevonden.

Het ontwerp zal dan verder worden uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp dat volgens planning gereed zal zijn in het voorjaar van 2022. Hierna kunnen de bouwwerkzaamheden voorbereid worden.

De belangrijkste werkzaamheden nieuwbouw A en C op een rij:

  • Start 1e fase Europees aanbestedingstraject aannemer – mei 2022
  • Start vergunningsaanvraag – voorjaar 2022
  • Afronding sloopwerkzaamheden – najaar 2022
  • Start bouwvoorbereiding – februari 2023
  • Start nieuwbouw – juni 2023
  • Oplevering en in gebruik name nieuwbouw – januari 2025

Planning monumentale gebouwen B en D

Op 26 april 2022 start de aannemer met de werkzaamheden ten behoeve van de verbouwing van B en D. Deze verbouwing wordt uitgevoerd gedurende twee periodes en de werkzaamheden zijn enerzijds van onderhoud technische aard en anderzijds gericht op het verduurzamen van de oude gebouwen door ze minder afhankelijk te maken van gasgebruik.

De verbouwing vindt plaats in twee fases; de eerste fase van de mei- tot en met de zomervakantie 2022 en de tweede fase in dezelfde periode in 2023.

Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden.

Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat hier uiteraard kenbaar maken.