Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden. Hoewel we momenteel te maken hebben met een totaal andere werkelijkheid, houden we vooralsnog vast aan deze planning. Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat uiteraard kenbaar maken.