Planning huisvesting

Tot aan de start van de bouw is er nog een aantal stappen te nemen. Momenteel wordt op verzoek van de gemeente het ontwerp op een aantal punten aangescherpt en doet zij dit najaar uitspraak of er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is voor de realisatie van de nieuwbouw. Het ontwerp zal dan verder worden uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp dat volgens planning gereed zal zijn in maart 2021. Hierna kunnen de bouwwerkzaamheden voorbereid worden.

De voorbereidingen van de sloop van de huidige gebouwen A en C starten in december 2020 en de sloop zal in het voorjaar klaar zijn. Naar verwachting zal er in augustus 2021 gestart worden met de bouw van de gebouwen A en C, waarna in januari 2023 de nieuwe panden in gebruik genomen zullen worden.

In de download hiernaast is de meest recente planning van de werkzaamheden in te zien. Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden.

Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat uiteraard kenbaar maken.