Oudernetwerk

Het oudernetwerk wordt gevormd door één of meer ouders per klas. Het Oudernetwerk bespreekt een aantal keer per jaar schoolzaken, stelt vragen en adviseert de schoolleiding. Ook organiseert het Oudernetwerk thema-avonden voor alle ouders.

Geïnteresseerd in het Oudernetwerk? Tijdens de eerste algemene ouderavond komt er iemand van het Oudernetwerk langs in de klas om u hier meer over te vertellen.

Vragen over het Oudernetwerk kunt u stellen aan de bestuursleden Martine Geerts, Richard Groenendaal en Anne Rottier tijdens de oudernetwerkavonden of per email.

Agenda 2019 2020
11 november  2019          Oudernetwerkavond 2
19 november 2019          Ouderavond georganiseerd door klassenouders
28 januari       2020          Oudernetwerkavond 3
19 maart          2020          Oudernetwerk Thema-avond
voor alle ouders van MLA leerlingen
13 mei               2020          Oudernetwerkavond 4