Oudernetwerk

Het oudernetwerk wordt gevormd door één of meerdere ouders per klas. Het bestuur van het oudernetwerk organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten. Tijdens deze oudernetwerkbijeenkomsten vertelt de schoolleiding over onderwerpen die op dat moment spelen op school. Ouders horen op deze manier wat er speelt en kunnen vragen stellen. Voor de schoolleiding is het een mogelijkheid om in contact te zijn met ouder en feedback te krijgen het beleid. Voor de school is deze feedback belangrijk.

Het bestuur van het Oudernetwerk bespreekt voorafgaande aan de bijeenkomsten met de rector door welke onderwerpen aan bod zullen komen.

Hoe word je lid?
Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar oudernetwerk.mla@gmail.com. 

Lidmaatschap opzeggen
Je kunt je afmelden door een email te sturen naar oudernetwerk.mla@gmail.com.

Wat doet een contactouder?
Via de contactouder(s) blijven de ouders van de klas die dat op prijs stellen op de hoogte van wat er wordt besproken in de oudernetwerkbijeenkomsten. Een contactouder kan bij de school de e-mailadressen van de ouders/verzorgers van de klas van zoon/dochter opvragen, en kan zo met de andere ouders communiceren. Er kunnen meerdere contactouders per klas zijn. Het bestuur van het oudernetwerk brengt ze met elkaar in contact.

Wat verwachten we van contactouders? Dat valt reuze mee!

  • Dat je 4 x per jaar een link met de notulen van de oudernetwerkbijeenkomsten doorstuurt naar de overige ouders van je klas.
  • Ouders kunnen aan jou doorgeven wat ze graag besproken zouden willen zien op o We verwachten van jou dat je deze ideeën naar ons door stuurt per email.
  • Als je het leuk vindt en/of als er behoefte aan is, kun je een klassenavond organiseren.

Klassenavond
De school stelt één keer per jaar klaslokalen beschikbaar zodat ouders bij elkaar kunnen komen. De contactouder van het oudernetwerk kan een klaslokaal reserveren en de ouders van de klas uitnodigen voor een bijeenkomst. Het doel is om elkaar te leren kennen, vragen aan elkaar te kunnen stellen of bepaalde onderwerpen te bespreken.

De mogelijkheid om een klassenavond te organiseren op school kan pas wanneer de situatie rondom Corona dit weer toelaat. We houden de contactouders op de hoogte van wanneer dit is.

Agenda 2020-2021
Eerste bijeenkomst:    dinsdag 8 december 2020 om 20.00 uur

Tweede bijeenkomst: donderdag 11 maart 2021 om 19.00 uur

Derde bijeenkomst:    woensdag 2 juni 2021 om 20.00 uur 

In contact komen met het bestuur van het oudernetwerk
Als je vragen hebt of graag wilt dat een onderwerp aan de orde komt tijdens een bijeenkomst, dan kun je dit via email aan onder doorgeven. De mailbox wordt niet iedere dag maar wel regelmatig gelezen. Het bestuur probeert vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Bestuursleden
Estelle Bovelander
Louise Jannink
Maika Kuhnmünch
Marcel Hermans
Martine Geerts

Livestream Oudernetwerkavond maart 2021