Contact met ouders

Wij vinden het als school belangrijk om met u als ouder in contact te blijven. Daarom organiseren wij jaarlijks meerdere oudermiddagen en -avonden.

Twee keer per jaar is er een middag gepland voor tienminutengesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt als ouders, samen met uw kind en de vakdocent het verslag bespreken.

Daarnaast zijn er algemene ouderavonden waarin u informatie krijgt over bijvoorbeeld een werkweek, vakken in de  bovenbouw, vervolgopleidingen, etc.

De data voor de verschillende contactmomenten kunt u terugvinden in Magister. Wij sturen u voor iedere ouderavond een uitnodiging via de mail.