Over de website

Dit is de website van het Montessori Lyceum Amsterdam. Hier willen we potentiële leerlingen, leerlingen en hun ouders op overzichtelijke wijze informeren over onze school.

Op deze website staan foto’s waarop leerlingen te herkennen zijn. Als ouders hun kind hierop ontdekken en bezwaar hebben tegen publicatie van de betreffende foto, verzoeken wij hen om ons dit te laten weten. We zullen de foto onmiddellijk van de website halen.

Leerlingen van het MLA en hun ouders ontvangen een formulier waarop ze kunnen aangeven op welke wijze er door ons gebruik gemaakt mag worden van schoolfoto’s waarop de leerlingen  herkenbaar zijn.