Medezeggenschap

In de MR zitten medewerkers, leerlingen en ouders. Als vertegenwoordiger van de schoolbevolking bespreekt en beoordeelt de raad plannen en besluiten van de schoolleiding. De MR heeft vertegenwoordigers in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de MSA.