Coronavirus

15 maart 21.30 uur

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Vanmiddag heeft de overheid besloten om per direct alle scholen in Nederland te sluiten tot 6 april 2020. Vanaf morgen zullen er dus geen fysieke lessen meer worden gegeven op het MLA volgens het lesrooster. Dit betekent niet dat leerlingen vrij zijn. We blijven onderwijs aanbieden aan onze leerlingen volgens het lesrooster, alleen dan op afstand. Om dit goed op te zetten hebben we enkele dagen voorbereidingstijd nodig. Dit betekent het volgende.

Maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart

Van maandag 16 maart t/m woensdag 18 maart geven we onze docenten de mogelijkheid om zich zoveel als mogelijk voor te bereiden op het geven van onderwijs op afstand. Daarnaast komen de docenten die lesgeven in de eindexamenklassen bijeen om samen afspraken te maken hoe we de leerlingen die dit jaar examen doen zo goed mogelijk vanuit huis kunnen voorbereiden op het examen. Ook zullen we een oplossing bedenken voor de herkansingsweek die gepland staat in de week van 30 maart. Uiteraard worden leerlingen en ouders tijdig en volledig hierover geïnformeerd.

Vanaf maandag 16 maart volgt elke leerling les volgens het bestaande lesrooster vanuit huis. Dat betekent dat we van elke leerling verwachten dat hij of zij aan de slag gaat met het vak dat hij of zij anders op school gevolgd zou hebben. De leerlingen hebben een studiewijzer voor ieder vak en zij weten dus wat hen te doen staat om blok 3 straks goed af te kunnen ronden. De betreffende vakdocent is de eerste drie dagen in ieder geval via mail beschikbaar voor leerlingen voor vragen en uitleg. Op deze wijze kunnen leerlingen ondersteund worden bij het maken van hun schoolwerk.

Vanaf donderdag zullen de docenten mogelijk ook onderwijs op een andere manier gaan aanbieden. Zij kunnen leerlingen vragen opdrachten digitaal in te leveren, een Webinar te volgen tijdens het lesuur, een instructiefilmpje te bekijken en vragen te beantwoorden, etc. Elke docent zal dit via de mail aan de leerlingen laten weten. Door intensief contact te houden met de leerlingen, behoudt de docent het overzicht op de vorderingen van elke leerling en kan de docent feedback geven waar nodig.

Mochten leerlingen nog lesmateriaal hebben liggen op school, dan kunnen zij dit morgen of dinsdag ophalen. Om ervoor te zorgen, dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school komen, zal er morgenochtend een rooster worden gestuurd naar alle leerlingen op welk tijdstip zij dit kunnen doen.

Maandag 23 maart tot en met vrijdag 3 april

In principe geldt voor de invulling van de tweede en derde week een herhaling van de werkwijze van de eerste week. Leerlingen volgen het lesuur zoals deze op het lesrooster staat vermeld en leveren opdrachten in wanneer dit aan hen wordt gevraagd.

Juist in deze bijzondere weken gaan we ervan uit dat de leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat zij op schema blijven wat betreft hun schoolwerk. Deze situatie is wat ons betreft geen geldige reden om achterstanden op te lopen. Om deze vorm van afstandsonderwijs goed te laten verlopen is het van belang dat de leerlingen in contact blijven met de docent. Dit betekent dat zij dagelijks hun MSA mail in de gaten moeten houden en thuis zijn tijdens hun lesuren. Het zou fijn zijn als ouders dit ook met hun zoon of dochter bespreken.

We zijn ons ervan bewust dat dit een hoogst uitzonderlijke situatie is waarvan niemand weet hoe het af zal lopen. Dat is niet fijn en het is logisch dat dit onrust kan veroorzaken. Toch ben ik van mening dat we alles waar we invloed op kunnen hebben, goed in beeld hebben en er het maximale aan zullen doen om dat ook zo te houden.

Tenslotte hecht ik er veel waarde aan dat ouders ons informeren over de persoonlijke gezondheidssituatie van alle gezinsleden. Wanneer een leerling of een ander familielid griepverschijnselen vertoont vraag ik ouders dit te melden bij de mentor van hun zoon of dochter. Ook als een leerling vanuit huis niet in staat is om het schoolwerk op te pakken, dan is de vraag of ouders dit willen melden bij de mentor. Op deze manier houden we de vinger aan de pols en behouden we overzicht.

Mede namens de schoolleiding wens ik alle leerlingen veel sterkte en succes toe de komende periode en hoop ik van harte dat deze onprettige situatie snel voorbij zal zijn.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard blijft de mentor voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt op school.

15 maart 10.30 uur

Dit weekend is de schoolleiding in contact over scenario’s hoe het onderwijs te organiseren de komende periode. De gezondheid en veiligheid van de medewerkers en de leerlingen heeft daarbij de hoogste prioriteit, direct gevolgd door het onderwijs aan de examenleerlingen. Vandaag is er in de gemeente Amsterdam en in het kabinet opnieuw overleg over het al dan niet open houden van de scholen. De MSA directie (de bestuurder van de MSA en de directeuren van de vier montessorischolen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam) komt eind van de middag bijeen om een definitief besluit te nemen. Vanavond worden medewerkers, leerlingen en ouders daarover per mail geïnformeerd.

12 maart 2020

Vanmiddag heeft de regering in een persconferentie een nieuwe fase aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het MLA gaat als volgt om met de nieuwe maatregelen.

  • Het MLA blijft open, de lessen gaan door.
  • Leerlingen en medewerkers die verkouden zijn of in een risicogroep vallen, melden dat op school en werken thuis verder. We vragen leerlingen en medewerkers per mail bereikbaar te zijn en thuis spullen op orde te hebben om daar te kunnen werken.
  • Wij verwachten dat er door de nieuwe maatregelen lessen uit gaan vallen en dat het MLA waarschijnlijk geen volledig rooster kan bieden.
  • Bijeenkomsten waarbij meer dan 100 mensen samenkomen worden afgelast.
  • Op de achtergrond bereiden wij ons ook voor op een mogelijke sluiting van onze school, waarbij het uitgangspunt is dat leerlingen en medewerkers zoveel mogelijk op afstand hun werk kunnen voortzetten

Voor algemene informatie over maatregelen voor het indammen van verspreiding van het coronavirus verwijzen wij graag naar de volgende websites:

Ook kunt u informatie inwinnen via het landelijke informatienummer 0800-1351.