Bijzonder verlof

In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Het verlof dient waar mogelijk tenminste 8 weken van te voren te worden aangevraagd. Redenen voor verlof zijn bijvoorbeeld:

  • verhuizing
  • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie

Voorwaarden

Op de formulieren staan de specifieke voorwaarden voor het verlof aangegeven: voldoet het verlof niet aan de gestelde voorwaarden, dan heeft het geen zin om het verlof aan te vragen. Wij mogen dit dan als school namelijk niet toekennen.

Aanpak

U vraagt het verlof aan bij school door het aanvraagformulier in te vullen en waar mogelijk bewijsstukken aan te leveren (bijvoorbeeld de rouwkaart). De schoolleider van de desbetreffende afdeling zal beslissen of het verlof kan worden toegekend.

Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan dient u het verlof aan te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Als ouders/leerlingen zonder toestemming toch weggaan in de aangevraagde periode, dan overtreden zij de leerplichtwet. De school is dan verplicht om hiervan aangifte bij de leerplichtambtenaar te doen.