Aanmelden

Is uw kind enthousiast geworden en is het MLA de school van eerste voorkeur, dan kunt u van maandag 8 maart tot en met vrijdag 19 maart 2021 uw kind aanmelden. Dit jaar zal de aanmelding digitaal verlopen. Verderop deze pagina kunt u hierover meer informatie vinden.

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA mee aan de Amsterdamse kernprocedure, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam.

Voorrangsregel

Wanneer uw kind nu op een Montessori-basisschool zit, dan heeft hij voorrang bij plaatsing op het MLA. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, is het noodzakelijk dat uw kind het MLA als school van eerste keuze opgeeft en u hem/haar ook op onze school aanmeldt.

Na de inschrijving controleren wij of uw kind daadwerkelijk op een Montessori-basisschool zit. Is dit het geval, dan wordt uw kind, vanwege de voorrangsregel, in de matchingprocedure automatisch op het MLA geplaatst. Uw kind wordt niet automatisch geplaatst wanneer er meer leerlingen een beroep doen op de voorrangsregel dan er plekken zijn.

Ouders van leerlingen die van een school komen die niet meedoet met de Amsterdamse kernprocedure en daardoor geen aanmeldformulier hebben, verzoeken we contact op te nemen met de administratie via 020-3052124.

Kansrijk plaatsen

Dit jaar worden leerlingen in Amsterdam kansrijk geplaatst. Op het MLA gebeurt dit al langer.

Mavo/havo

Leerlingen met een m/h advies komen op onze mavo/havo en kunnen daar ook op havo niveau werken. De doorstroom van onze mavo/havo naar havo/vwo-klassen en naar havo bovenbouwklassen is groot. Soms vindt er ook doorstroming plaats naar het vwo. Feitelijk vormen onze mavo/havo klassen daarmee al een havo kansklas. Dat is de reden dat we ook dit jaar leerlingen met een m/h advies in een m/h klas plaatsen. Daarnaast hebben we in de onderbouw van het MLA geen havo-klassen.

Havo/vwo

Leerlingen met een h/v advies komen in h/v klassen. Het lesgeven in de driejarige brugperiode h/v is erop gericht leerlingen zoveel mogelijk kansen te geven. Een groot deel van de leerlingen uit de h/v brugklassen stroomt in de bovenbouw door naar het vwo. Feitelijk vormen onze havo/vwo klassen daarmee al een vwo kansklas. Dat is de reden dat we ook dit jaar leerlingen met een h/v advies in een h/v klas plaatsen.

Waar aanmelden?

In verband met de corona maatregelen zal dit jaar de aanmeldprocedure afwijken van andere jaren en digitaal verlopen. De procedure loopt via ELK. Alle ouders krijgen via de basisschool inloggegevens voor deze site om zo de aanmelding te voltooien. Alle stappen van de aanmelding, instructies en veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van de Keuzegids.

Wanneer krijgt u post van het MLA?

Op donderdag 8 april wordt er door het MLA een welkomstbrief verstuurd aan de leerlingen die op onze school zijn geplaatst.

In de loop van de maand juni volgt er een uitnodiging voor de kennismaking voor de nieuwe leerlingen. Deze kennismaking zal plaatsvinden op woensdag 30 juni van 14.45 tot 15.45

Toelatingscommissie

Van 22 maart tot en met 2 april worden de aanmeldingen behandeld door de toelatingscommissie van het MLA.

De commissie controleert of de door de basisschool aangeleverde gegevens compleet zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de geschiktheid van leerlingen voor montessori-onderwijs. Van belang hierbij zijn onder andere zelfstandigheid, concentratie en tempo.

Extra ondersteuning

Overweegt u uw zoon of dochter met extra ondersteuningsbehoefte aan te melden, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met Liselot Ulijn of Fabiola Veerman, zorgcoördinatoren van het MLA (ondersteuningsteam.mla@msa.nl). Het betreft een verkennend gesprek. Dit om te kunnen vaststellen of de school voldoende mogelijkheden heeft om uw kind op de juiste manier te begeleiden.