Aanmelden

Is uw kind enthousiast geworden en is het MLA de school van eerste voorkeur, dan kunt u van maandag 8 maart tot en met vrijdag 19 maart 2021, het door de basisschool verstrekte aanmeldformulier inleveren bij de leerlingenadministratie.

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA mee aan de Amsterdamse kernprocedure, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam.

Voorrangsregel

Wanneer uw kind nu op een Montessori-basisschool zit, dan heeft hij voorrang bij plaatsing op het MLA. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, is het noodzakelijk dat uw kind het MLA als school van eerste keuze opgeeft en u hem/haar ook op onze school aanmeldt.

Na de inschrijving controleren wij of uw kind daadwerkelijk op een Montessori-basisschool zit. Is dit het geval, dan wordt uw kind, vanwege de voorrangsregel, in de matchingprocedure automatisch op het MLA geplaatst. Uw kind wordt niet automatisch geplaatst wanneer er meer leerlingen een beroep doen op de voorrangsregel dan er plekken zijn.

Ouders van leerlingen die van een school komen die niet meedoet met de Amsterdamse kernprocedure en daardoor geen aanmeldformulier hebben,  verzoeken we contact opnemen met de administratie via 020-3052124.

Waar aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden bij de leerlingenadministratie op de Nicolaas Maesstraat 1 (D-gebouw, tweede verdieping). De administratie is geopend op werkdagen van 10.00- 16.30 uur.

Wanneer krijgt u post van het MLA?

Op donderdag 8 april wordt er door het MLA een welkomstbrief verstuurd aan de leerlingen die op onze school zijn geplaatst.

In de loop van de maand juni volgt er een uitnodiging voor de kennismaking voor de nieuwe leerlingen. Deze kennismaking zal plaatsvinden op woensdag 30 juni van 14.45 tot 15.45

Toelatingscommissie

Van 22 maart tot en met 2 april worden de aanmeldingen behandeld door de toelatingscommissie van het MLA.

De commissie controleert of de door de basisschool aangeleverde gegevens compleet zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de geschiktheid van leerlingen voor montessori-onderwijs. Van belang hierbij zijn onder andere zelfstandigheid, concentratie en tempo.

Extra ondersteuning

Overweegt u uw zoon of dochter met extra ondersteuningsbehoefte aan te melden, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met Liselot Ulijn of Fabiola Veerman, zorgcoördinatoren van het MLA (ondersteuningsteam.mla@msa.nl). Het betreft een verkennend gesprek. Dit om te kunnen vaststellen of de school voldoende mogelijkheden heeft om uw kind op de juiste manier te begeleiden.