Aanmelden

Is uw kind enthousiast geworden en is het MLA de school van eerste voorkeur, dan kunt u van maandag 7 maart tot en met donderdag 17 maart 2022 tot 12.00 uur uw kind aanmelden. Dit jaar zal de aanmelding digitaal verlopen, u ontvangt hiervoor een link via de basisschool.

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA mee aan de Amsterdamse kernprocedure, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam. Voor meer informatie hierover kunt u de website keuzegidsamsterdam.nl raadplegen.

Voorrangsregel

Wanneer uw kind nu op een Montessori-basisschool zit, dan heeft hij voorrang bij plaatsing op het MLA. Helaas is deze informatie niet in de keuzegids gepubliceerd. Graag bevestigen wij dat deze regeling gewoon nog van kracht is! Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, is het noodzakelijk dat uw kind het MLA als school van eerste keuze opgeeft en u hem/haar ook op onze school aanmeldt.

Na de inschrijving controleren wij of uw kind daadwerkelijk op een Montessori-basisschool zit. Is dit het geval, dan wordt uw kind, vanwege de voorrangsregel, in de matchingprocedure automatisch op het MLA geplaatst. Uw kind wordt niet automatisch geplaatst wanneer er meer leerlingen een beroep doen op de voorrangsregel dan er plekken zijn.

Ouders van leerlingen die van een school komen die niet meedoet met de Amsterdamse kernprocedure en daardoor geen aanmeldformulier hebben, verzoeken we contact op te nemen met de administratie via 020-3052124.

Waar aanmelden?

De procedure loopt via ELK. Alle ouders krijgen via de basisschool inloggegevens voor deze site om zo de aanmelding te voltooien. Alle stappen van de aanmelding, instructies en veelgestelde vragen zijn te vinden op de website van de Keuzegids.

Wanneer krijgt u post van het MLA?

Op donderdag 7 april wordt er door het MLA een welkomstbrief verstuurd aan de leerlingen die op onze school zijn geplaatst. Via het

In de loop van de maand juni volgt er een uitnodiging voor de kennismaking voor de nieuwe leerlingen. Deze kennismaking zal plaatsvinden op woensdag 29 juni.

Extra ondersteuning

Overweegt u uw zoon of dochter met extra ondersteuningsbehoefte aan te melden, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken met Liselot Ulijn of Fabiola Veerman, zorgcoördinatoren van het MLA (ondersteuningsteam.mla@msa.nl). Het betreft een verkennend gesprek. Dit om te kunnen vaststellen of de school voldoende mogelijkheden heeft om uw kind op de juiste manier te begeleiden.