Aanmelden

Is uw kind enthousiast geworden en is het MLA de school van eerste voorkeur, dan kunt u van maandag 2 maart tot en met vrijdag 13 maart 2020, het door de basisschool verstrekte aanmeldformulier inleveren bij de leerlingenadministratie.

Bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen voor de eerste klas doet het MLA mee aan de Amsterdamse kernprocedure, zoals afgesproken tussen de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam.

Voorrangsregel

Wanneer uw kind nu op een Montessori-basisschool zit, dan heeft hij voorrang bij plaatsing op het MLA. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, is het noodzakelijk dat uw kind het MLA als school van eerste keuze opgeeft en u hem/haar ook op onze school aanmeldt.

Na de inschrijving controleren wij of uw kind daadwerkelijk op een Montessori-basisschool zit. Is dit het geval, dan wordt uw kind, vanwege de voorrangsregel, in de matchingprocedure automatisch op het MLA geplaatst. Uw kind wordt niet automatisch geplaatst wanneer er meer leerlingen een beroep doen op de voorrangsregel dan er plekken zijn.

Ouders van leerlingen die van een school komen die niet meedoet met de Amsterdamse kernprocedure en daardoor geen aanmeldformulier hebben,  verzoeken we contact opnemen met 020-3052124.

Waar aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden bij de leerlingenadministratie op de Pieter de Hoochstraat 59 (D-gebouw, tweede verdieping).

De administratie is geopend op werkdagen van 10.00- 16.30 uur.