Zorg en extra ondersteuning

Zorg

Soms is begeleiding van een (persoonlijk) mentor of een leerlingbegeleider niet genoeg. Bijvoorbeeld als een leerling dyslectisch is, faalangst heeft, problemen thuis ervaart of ADHD heeft. Het Montessori Lyceum Amsterdam heeft een goed zorgteam dat de leerlingen ondersteunt als dat nodig is. Voor een korte periode, maar ook voor langere tijd.

Het ondersteuningsteam op het MLA bestaat uit onze zorgcoördinatoren Liselot Ulijn (bovenbouw havo/vwo), Fabiola Veerman (onderbouw havo/vwo) en Femke Roelofsen (mavo/havo).

Samen zorgen

Wanneer het niet goed gaat met een leerling, is de mentor vaak degene die dat ontdekt. De mentor praat hier natuurlijk over met de leerling en, waar nodig, ook met de ouders thuis. Na overleg met een schoolleider kan de mentor de leerling aanmelden bij het ondersteuningsteam. Daar wordt besproken welke begeleiding de leerling nodig heeft. Die begeleiding wordt dan zo snel mogelijk ingezet, nadat er eerst met de ouders over is gesproken.

Ouder- en kindteam

Als deze begeleiding niet voldoende is, kan er worden opgeschaald naar het OKT (Ouder- en Kindteam). Aan dit team zijn de volgende personen verbonden:
Ouder- en Kindadviseur:
Jolisa van Andel
06-18607272

 

Ouder- en Kindadviseur:
Vernon Deets
06-1860 7198

 

Jeugdverpleegkundige:
Honya Abdullah
06-4843 3704

 

Jeugdarts:  
Laila Licht
06-3068 7487

 

Losstaand van dit OKT (Ouder- en Kindteam), is Leerplichtambtenaar, Mieke Wiedemeijer verbonden aan het MLA.

 

Leerplichtambtenaar
Mieke Wiedemeijer
06-12819052

 

Het volledige school(zorg)ondersteuningsprofiel en het ondersteuningsoverzicht is te vinden bij de downloads.

Extra ondersteuning

Leerlingen met dyscalculie, dyslexie, AD(H)DASS of andere bijzonderheden, kunnen faciliteiten toegekend krijgen, zoals bijvoorbeeld extra tijd bij het maken van toetsen of de mogelijkheid tot gespreid toetsen. De begeleider passend onderwijs of de zorgcoördinatoren geven de vakdocenten in zo’n geval handelingsadviezen.

Leerlingen van wie we vermoeden dat ze extra ondersteuning nodig hebben krijgen een verwijzing naar een GZ-psycholoog/orthopedagoog voor het verkrijgen van een dyslexie- of dyscalculieverklaring.

Dispensatieverlening, bijvoorbeeld voor de verplichte tweede moderne taal, is alleen mogelijk als er sprake is van ernstige dyslexie. Het zorgteam van het MLA bepaalt of dit het geval is.