Soms is begeleiding van een (persoonlijk) mentor niet genoeg, bijvoorbeeld als je dyslectisch bent, faalangst hebt, problemen thuis ervaart of ADHD hebt. Het MLA heeft een goed zorgteam dat je ondersteunt, als dat nodig is. Voor een korte periode, maar ook voor langer.

Samen zorgen

Het ondersteuningsteam bestaat uit onze zorgcoördinatoren Liselot Ulijn (bovenbouw) en Fabiola Veerman (onderbouw). Wanneer het niet goed met je gaat, is je mentor vaak degene die dat ontdekt. Na overleg met een schoolleider kan de mentor jou aanmelden bij het ondersteuningsteam. Daar wordt besproken welke begeleiding je nodig hebt. Die begeleiding wordt dan zo snel mogelijk ingezet, nadat er eerst met je ouders over gesproken is.

Als deze begeleiding niet voldoende is, wordt dit in het Zorgadviesteam (ZAT) besproken. In dit team zitten ook mensen van buiten de school, zoals een jeugdgezondheidsarts van de GGD, een ouder- en kindadviseur (OKA) en een leerplichtambtenaar. De zorgcoördinatoren van het MLA zitten ook in dit team.

Als jij eens in vertrouwen met iemand wilt praten, dan kan je terecht bij een vertrouwenspersoon. Met hem of haar kan je in vertrouwen een gesprek voeren en kan je je hart luchten. Guido Tijveleijn (docent Nederlands) is vertrouwenspersoon op de mavo. Margriet Posthoorn (docent drama) en Margot Gorter (docent Engels) zijn vertrouwenspersonen voor havo/vwo/gymnasium.