Soms is de begeleiding van een (persoonlijk) mentor of een leerlingbegeleider niet genoeg, bijvoorbeeld als een leerling dyslectisch is, faalangst heeft, problemen thuis ervaart of ADHD heeft. Gelukkig heeft het Montessori Lyceum Amsterdam een goed zorgteam dat de leerlingen ondersteunt als dat nodig is. Voor een korte periode, maar ook langer.

Het ondersteuningsteam op het MLA bestaat uit onze zorgcoördinatoren Chaia Levie (bovenbouw) en Fabiola Veerman (onderbouw).

Samen zorgen

Wanneer het niet goed gaat met een leerling, is de mentor vaak degene die dat ontdekt. De mentor praat hier natuurlijk over met de leerling en waar nodig ook met thuis. Na overleg met de schoolleider meldt de mentor de leerling aan bij het ondersteuningsteam. Daar wordt besproken welke begeleiding de leerling nodig heeft. Die begeleiding wordt dan zo snel mogelijk ingezet en wordt altijd met de ouders besproken.

Als deze begeleiding binnen school niet afdoende is, wordt de leerling besproken in het Zorgadviesteam (ZAT). In dit team zitten ook mensen van buiten de school, zoals een jeugdgezondheidsarts van de GGD, Ouder- en kindadviseur (OKA) en leerplichtambtenaar. Vanuit het MLA zitten onze zorgcoördinatoren in dit team. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een passende oplossing voor de leerling.