Soms is begeleiding van een (persoonlijk) mentor of een leerlingbegeleider niet genoeg. Bijvoorbeeld als een leerling dyslectisch is, faalangst heeft, problemen thuis ervaart of ADHD heeft. Het Montessori Lyceum Amsterdam heeft een goed zorgteam dat de leerlingen ondersteunt als dat nodig is. Voor een korte periode, maar ook voor langere tijd.

Het ondersteuningsteam op het MLA bestaat uit onze zorgcoördinatoren Liselot Ulijn (bovenbouw) en Fabiola Veerman (onderbouw).

Samen zorgen

Wanneer het niet goed gaat met een leerling, is de mentor vaak degene die dat ontdekt. De mentor praat hier natuurlijk over met de leerling en, waar nodig, ook met de ouders thuis. Na overleg met een schoolleider kan de mentor de leerling aanmelden bij het ondersteuningsteam. Daar wordt besproken welke begeleiding de leerling nodig heeft. Die begeleiding wordt dan zo snel mogelijk ingezet, nadat er eerst met de ouders over is gesproken.

Als deze begeleiding op school niet voldoende is, wordt dit besproken in het Zorgadviesteam (ZAT). In dit team zitten ook mensen van buiten de school, zoals een jeugdgezondheidsarts van de GGD, een ouder- en kindadviseur (OKA) en leerplichtambtenaar. De zorgcoördinatoren van het MLA zitten ook in dit team. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een passende oplossing voor de leerling.

Het volledige school(zorg)ondersteuningsprofiel en het ondersteuningsoverzicht is te vinden bij de downloads.