Zij-instromen

De aanmelding voor zij-instroom op het MLA in schooljaar 2023-2024 is gesloten. 

Voor wie

Let op: inschrijving kon tot 1 juni (uiterlijke datum was 31 mei). 

Zij-instroom is mogelijk voor leerlingen uit de tweede en derde klassen van de mavo, havo, atheneum en gymnasium en voor de klassen 4 havo, 4 vwo of 5 vwo. Daarnaast is er ook zij-instroom mogelijk voor de tweede klas van het MLA#2, voor mavo, havo en atheneum leerlingen.

Meer informatie over de pakketten in de bovenbouw havo/vwo en voor de mavo vindt u hiernaast bij de downloads. In de brugklassen en in de eindexamenklassen worden geen leerlingen toegelaten via de zij-instroom.
Zij-instroom is alleen mogelijk bij een bevordering door de school van herkomst naar het opvolgende leerjaar of na het behalen van een vmbo-t- of een havodiploma. Een jaar doubleren of het examenjaar overdoen op het MLA is via zij-instroom niet mogelijk.

De ervaring leert dat de vraag naar zij- instroom op het MLA vele malen groter is dan het aantal beschikbare plekken. Aanmelding is dus helaas zeker geen garantie op plaatsing.

Procedure
Verzoek tot aanmelden voor het MLA kan door het invullen van twee formulieren. Het eerste formulier is een digitaal aanmeldformulier, hieronder staan de links naar de formulieren van de verschillende afdelingen van onze school. Kies a.u.b. het correcte formulier:

Aanmeldformulier onderbouw MLA

Aanmeldformulier bovenbouw MLA

Aanmeldformulier MLA#2

Daarnaast ontvangen wij graag een schoolwisselaarsformulier, met bijbehorende documenten. Het schoolwisselaarsformulier kunt u opvragen bij de leerlingadministratie van de huidige school. Het ingevulde formulier, samen met alle benodigde bijlagen, kunt u sturen naar
zij-instroom.mla@msa.nl 

Wanneer hoort u meer

Alleen na ontvangst van het aanmeldingsformulier en  schoolwisselaarsformulier met bijlagen (cijferlijsten, verzuimregistratie en eventueel oki-doc en OPP) is het toelatingsdossier compleet en wordt de leerling op de lijst geplaatst voor mogelijke zij-instroom. De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op de volgorde van eventuele plaatsing. U krijgt verder geen ontvangstbevestiging. Ouder/verzorgers die hun kind hebben aangemeld ontvangen pas een bericht nadat het toelatingsdossier besproken is, hetzij een bericht dat uw zoon/dochter plaatsbaar is, hetzij een bericht dat uw zoon/dochter niet plaatsbaar is. Afhankelijk van de prognoses, ongeveer in juli, kunt u vervolgens uitgenodigd worden voor een gesprek. Na afronding van dit gesprek wordt in wederzijds overleg besloten of de leerling wordt ingeschreven op het MLA. De inschrijving wordt dan vervolgens geformaliseerd door het invullen en ondertekenen van het definitieve inschrijfformulier.

 

Belangrijk

Leerlingen van een zusterschool binnen de MSA en leerlingen van het Montessori College Aerdenhout hebben voorrang. Leerlingen van het Montessori College Aerdenhout die niet met voorrang geplaatst kunnen worden in 4 havo krijgen een voorrangsplaats op het Montessori Lyceum Oostpoort aangeboden, indien plaats beschikbaar.