Of je nu fysieke lessen volgt of les op afstand, wij willen graag weten hoe het met onze leerlingen gaat. Mocht een leerling ziek zijn, in die mate dat hij geen lessen kan volgen, dan dient een leerling ziekgemeld te worden. De absentie wordt dan genoteerd in Magister en de docenten zijn op deze manier op de hoogte van de ziekte. Is een leerling niet ziekgemeld, dan gaan wij er gewoon vanuit dat hij zijn schoolwerk kan maken.

Hoe?

Ziekmelden kan op twee manieren; per sms via 06-588 99 751 of met het E-formulier, dat onder de knop Ziek- of afmelden te vinden is op de homepage van onze website. Daarnaast vragen wij je om de mentor op de hoogte stellen van de ziekmelding, zodat deze een vinger aan de pols kan houden.