Het kan ook gebeuren dat een van de collega’s zo ziek wordt dat hij of zij niet kan werken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de les in Magister uit het lesrooster gehaald. Op deze manier weet de leerling dat hij niet direct vragen kan stellen aan de docent.