De schoolleiding heeft – na het onderzoeken van diverse scenario’s –  besloten dat tijdens de vernieuwing van de gebouwen op de Pieter de Hoochstraat (2020-2022), de leerlingen van 5havo, 5vwo en 6vwo hun onderwijs zullen volgen op de Van Eesterenlaan. Een belangrijke factor in dit besluit is de wens vanuit de MR en Leerlingenraad klassen en vriendengroepen bij elkaar te houden. Ook docenten reageerden positief op dit scenario.

Hieronder wordt per afdeling toegelicht wie waar terecht zal komen.

Onderbouw

De gehele onderbouw havo/vwo volgt tijdens de verbouwing onderwijs in het hoofdgebouw op de Pieter de Hoochstraat; Hier zal hooguit daar waar noodzakelijk voor sommige lessen uitgeweken worden naar het schoolgebouw in de Van Ostadestraat in de Pijp. Dit geldt dus ook voor de havo/vwo leerlingen die in 2020 starten op het MLA.

Voor de mavo leerlingen verandert er niets; zij blijven hun lessen volgen in het gebouw aan de Van Ostadestraat.

Bovenbouw

Alle 4e klassen havo/vwo zullen in de schoolgebouwen in de Pieter de Hoochstraat en in de Van Ostadestraat blijven. Deze gebouwen zullen in deze periode als communicerende vaten functioneren.

De bovenbouw mavo leerlingen blijven gehuisvest op de Van Ostadestraat zoals dat nu ook het geval is.

De leerlingen uit 5 havo, 5 vwo en 6 vwo zullen vanaf schooljaar 20/21 onderwijs volgen op de Van Eesterenlaan 50.