Om tijdens de verbouwing al onze 1.900 leerlingen te kunnen huisvesten, heeft er een aantal verschuivingen plaatsgevonden ten aanzien van de les locaties op de Pieter de Hoochstraat (gebouwen B en D) en de Van Ostadestraat. De komende jaren maken we gebruik van twee extra schoolgebouwen; in de eerste plaats een school aan de C. van Eesterenlaan in Amsterdam-Oost dat voldoet aan de eisen van het MLA. In dit gebouw is ruimte voor 500 scholieren uit de bovenbouw. Vanaf 30 augustus a.s. wordt ook het voormalig schoolgebouw in de Pieter de Hoochstraat 78 in gebruik genomen voor havo 4 leerlingen.

Onderbouw

De gehele onderbouw havo/vwo volgt onderwijs in het hoofdgebouw op de Pieter de Hoochstraat; Hier zal hooguit daar waar noodzakelijk voor sommige lessen uitgeweken worden naar het schoolgebouw in de Van Ostadestraat in de Pijp. Dit geldt dus ook voor de havo/vwo leerlingen die in 2021 starten op het MLA.

Voor de mavo leerlingen verandert er niets; zij blijven hun lessen volgen in het gebouw aan de Van Ostadestraat.

Bovenbouw

Alle 4e klassen havo/vwo zullen in de schoolgebouwen in de Pieter de Hoochstraat 59 en 78 (4 havo) en in de Van Ostadestraat blijven. Deze gebouwen zullen in deze periode als communicerende vaten functioneren.

De bovenbouw mavo leerlingen blijven gehuisvest op de Van Ostadestraat zoals dat nu ook het geval is.

De leerlingen uit 5 havo, 5 vwo en 6 vwo volgen vanaf schooljaar 20/21 onderwijs op de C. Van Eesterenlaan 50.