Wie zit waar tijdens de verbouwing?

Vertragingen in de bouw en twee jaar corona hebben ertoe geleid dat het langer duurt voor er gestart kan worden met de bouw van ons prachtige nieuwe schoolgebouw op de Pieter de Hoochstraat.

Dit betekent dat we de komende jaren gebruik zullen maken van 3 gebouwen. Onze hoofdlocatie aan de Pieter de Hoochstraat (gebouwen B , D en de klos), onze dependance aan de Van Ostadestraat en een schoolgebouw aan C. van Eesterenlaan in Amsterdam-Oost.

Onderbouw havo/vwo/gymnasium

De drie havo/vwo onderbouw deelscholen verhuizen naar ons kleine en gezellige gebouw aan de Van Ostadestraat 103, op vijf minuten fietsen van het hoofdgebouw. De gymnasium deelschool blijft gehuisvest op de Pieter de Hoochstraat, waar deze deelschool een duidelijke, gezellige en warme plek krijgt binnen het hoofdgebouw. 

Mavo en MLA#2

De mavo/havo afdeling huist als geheel in de VEL, een voormalige basisschool in Amsterdam-Oost aan de Van Eesterenlaan. Dit schoolgebouw biedt de mavo-havo-leerlingen een fijne, veilige en gezellige plek voor de komende jaren. Dit geldt voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. In dit schoolgebouw starten ook de pilotklassen van MLA#2.  Ook voor deze deelschool wordt er een duidelijke,  gezellige en warme plek gecreëerd, een eigen mini-deelschool.

Bovenbouw

De bovenbouw leerlingen zijn als geheel gehuisvest de Pieter de Hoochstraat.