Wie zit waar tijdens de verbouwing?

Vertragingen in de bouw en twee jaar corona hebben ertoe geleid dat het langer duurt voor er gestart kan worden met de bouw van ons prachtige nieuwe schoolgebouw op de Pieter de Hoochstraat.

Dit betekent dat het MLA ook de komende jaren nog gebruik zal maken van 3 gebouwen: onze hoofdlocatie aan de Nicolaas Maesstraat, met daartegenover de dependance aan de Pieter de Hoochstraat en onze dependance aan de Van Ostadestraat. MLA#2 blijft gebruik maken van hun huidige gebouw in Amsterdam Oost aan de C. van Eesterenlaan. Voor komend schooljaar (23/24) ziet het er dan als volgt uit:

Onderbouw havo/vwo/gymnasium

De drie havo/vwo onderbouw deelscholen zijn gevestigd in ons kleine en gezellige gebouw aan de Van Ostadestraat 103, op vijf minuten fietsen van het hoofdgebouw. Ook de gymnasium deelschool zal komend schooljaar naar de Van Ostadestraat verhuizen. 

Mavo/havo

Komend schooljaar zal de mavo-havo afdeling terug verhuizen van de C. van Eesterenlaan naar Amsterdam Zuid, naar de gezellige dependance aan de Pieter de Hoochstraat 78, tegenover het hoofdgebouw. Hiermee scheppen we ruimte op de locatie Van Eesterenlaan voor de groei van MLA#2 in de buurt van de toekomstige locatie.

Bovenbouw

De bovenbouw leerlingen zijn gehuisvest in de oudbouw aan de Nicolaas Maesstraat 1 alwaar verbouwd wordt en waar in de zomer van 2025 onze mooie nieuwbouw zal verrijzen.

MLA#2

MLA#2 huist als geheel in de VEL, een voormalige basisschool in Amsterdam-Oost aan de C. van Eesterenlaan. Dit schoolgebouw biedt de MLA#2 leerlingen een fijne, veilige en gezellige plek voor de komende jaren.