Om tijdens de verbouwing al onze 1.900 leerlingen te kunnen huisvesten, vindt er een aantal verschuivingen plaats ten aanzien van les locaties. De komende jaren maken we gebruik van een schoolgebouw aan de C. van Eesterenlaan in Amsterdam-Oost dat voldoet aan de eisen van het MLA. In dit gebouw is ruimte voor 500 scholieren uit de bovenbouw.

Onderbouw

De gehele onderbouw havo/vwo volgt tijdens de verbouwing onderwijs in het hoofdgebouw op de Pieter de Hoochstraat; Hier zal hooguit daar waar noodzakelijk voor sommige lessen uitgeweken worden naar het schoolgebouw in de Van Ostadestraat in de Pijp. Dit geldt dus ook voor de havo/vwo leerlingen die in 2020 starten op het MLA.

Voor de mavo leerlingen verandert er niets; zij blijven hun lessen volgen in het gebouw aan de Van Ostadestraat.

Bovenbouw

Alle 4e klassen havo/vwo zullen in de schoolgebouwen in de Pieter de Hoochstraat en in de Van Ostadestraat blijven. Deze gebouwen zullen in deze periode als communicerende vaten functioneren.

De bovenbouw mavo leerlingen blijven gehuisvest op de Van Ostadestraat zoals dat nu ook het geval is.

De leerlingen uit 5 havo, 5 vwo en 6 vwo volgen vanaf schooljaar 20/21 onderwijs op de C. Van Eesterenlaan 50.