Onderbouw

De leerlingen van de mavo/havo-afdeling gaan in het eerste jaar op werkweek. Zij hebben hierbij keuze uit de werkweken film, sport of water. De leerlingen leren tijdens deze week ook kinderen uit andere eerste klassen kennen.

De leerlingen van de havo-,vwo- en gymnasiumafdeling gaan in de tweede klas een week kamperen in Nederland. Zij kunnen hierbij kiezen uit: wandelen, roeien, fietsen of kanoën. Tijdens deze week verzorgen de leerlingen zichzelf geheel zelfstandig: ze doen met hun tentgroepje zelf boodschappen en koken hun eigen maaltijd. Kijk hier voor een sfeerfilm van de werkweek.

Bovenbouw

In het derde jaar gaan alle derdeklas-leerlingen van de mavo survivallen in de Ardennen, waarbij ze moeten samenwerken, elkaar moeten ondersteunen en motiveren. Tijdens deze werkweek moeten de leerlingen ook samen met hun klasgenoten boodschappen doen en koken zij hun eigen maaltijd.

De vierdeklassers uit de havo/vwo-afdeling gaan in mei op werkweek in binnen- of buitenland. Leerlingen moeten solliciteren naar de werkweek van hun voorkeur, maar kunnen ook zelf een werkweek organiseren. Voor deelname aan sommige werkweken gelden aanvullende eisen; zo moet een leerling die naar Berlijn wil gaan wel Duits in zijn pakket hebben.

Doubleurs gaan in de bovenbouw niet voor een tweede keer mee op werkweek. Zij volgen tijdens die week een aangepast programma op school.

De gymnasiumleerlingen gaan in de vijfde klas naar Rome. Deze reis wordt inhoudelijk voorbereid tijdens de lessen Latijn en Grieks. De leerlingen  maken zelf een reisgids en houden ter plaatse presentaties voor elkaar.

In de zesde klas gaan de leerlingen met het vak tekenen in hun pakket een week naar Parijs. In de stad worden verschillende musea bezocht en de leerlingen voeren ter plaatse allerlei teken- en foto-opdrachten uit.

Kosten

De kosten van de werkweken worden volledig betaald uit de ouderbijdrage. Er zijn dus (op wat zakgeld na) geen extra kosten aan verbonden voor de ouders. Wanneer de ouderbijdrage niet tijdig is voldaan, ontvangen de ouders een rekening voor de werkelijk gemaakte kosten.

Alleen van de deelnemers aan de studiereizen naar Rome en Parijs wordt een bijdrage verwacht. Dit bedrag kan in één keer of in termijnen worden betaald.