Onderbouw

In de mavo/havo-afdeling gaan de leerlingen in het eerste jaar al direct op werkweek. Zij hebben hierbij keuze uit de werkweken film, sport of water. De eersteklassers leren elkaar hier direct goed kennen, doordat ze gemengd in groepen zitten.

Op de havo, vwo en gymnasium gaan de leerlingen in de tweede klas op werkweek in Nederland. Ze kunnen hierbij kiezen uit: wandelen, roeien, fietsen of kanoën. Tijdens deze werkweek doen de leerlingen zelf boodschappen van een budget en koken zij een eigen maal.

Bovenbouw

In het derde jaar gaan de mavo-leerlingen met alle derdeklassers survivallen in de Ardennen, waarbij ze moeten samenwerken, elkaar ondersteunen en motiveren. Tijdens deze werkweek moeten de leerlingen ook samen met hun klasgenoten boodschappen doen van een budget en koken zij hun eigen maaltijd.

De vierdeklassers havo/vwo gaan in mei op werkweek in binnen- en buitenland. Leerlingen solliciteren op de werkweek van hun voorkeur en kunnen ook zelf een werkweek organiseren. Voor sommige werkweken gelden aanvullende eisen; zo moet een leerling voor de werkweek Berlijn bijvoorbeeld wel Duits in zijn pakket hebben.

In 5 vwo gaan de gymnasiumleerlingen naar Rome. Zij maken zelf de reisgids en presenteren de belangrijkste bezienswaardigheden aan elkaar.

Doubleurs gaan in de bovenbouw niet voor een tweede keer mee op werkweek. Zij volgen tijdens de werkweek een aangepast programma op school.

Kosten

De kosten van de werkweken worden volledig betaald uit de ouderbijdrage, er zijn dus (op wat zakgeld na) geen extra kosten aan verbonden voor de ouders. Wanneer de ouderbijdrage niet tijdig is voldaan ontvangen de ouders een rekening voor de werkelijk gemaakte kosten.

Alleen van de deelnemers aan de Rome- en Parijsreis wordt een bijdrage verwacht. Dit bedrag mag, indien nodig, ook in termijnen worden betaald.