Onderbouw

Zit je in een mavo/havo-klas, dan ga je in het eerste jaar al direct op werkweek. Je kunt hierbij kiezen uit verschillende werkweken: film, sport of water. Je leert alle eersteklassers al snel kennen, omdat je in een gemixte groep op werkweek gaat.

Alle tweedeklassers havo, vwo en gymnasium gaan op werkweek in Nederland; wandelen, roeien, fietsen of kanoën, kies jij maar! Je doet zelf boodschappen van een budget en kookt ook je eigen maaltje. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; ook hier kun je er niet onderuit.

Bovenbouw

Zit je in de derde klas van de mavo, dan ga je in mei een week survivallen in de Ardennen. Tijdens deze week doe je allemaal activiteiten waarbij je met elkaar moet samenwerken, elkaar moet ondersteunen en motiveren. Ook moet je samen met jouw klasgenoten boodschappen doen van een budget en koken jullie gezamenlijk een eigen maaltijd.

Als vierdeklasser havo/vwo ga je in mei op werkweek in binnen- en buitenland. Daarvoor heb je de keuze uit een breed scala aan werkweken. Leerlingen solliciteren op de werkweek van hun keuze en kunnen ook zelf een werkweek organiseren. Voor sommige werkweken gelden aanvullende eisen, zo moet je bijvoorbeeld voor de werkweek Berlijn wel Duits in je pakket hebben.

In 5 vwo gaan de gymnasiumleerlingen naar Rome. Zij maken zelf de reisgids en presenteren de belangrijkste bezienswaardigheden aan elkaar.

Doubleurs gaan in de bovenbouw niet voor een tweede keer mee op werkweek. Zij volgen dan een aangepast programma op school.