Op het MLA hebben we naast de klassikale uren ook ‘werktijd’. Daarin bepaalt een leerling zelf aan welk vak hij wil werken. Per vak is er een apart lokaal waar ook leerlingen van andere klassen en leeftijden (van dezelfde deelschool) zitten. In de onderbouw zijn er per week zes uren werktijd en leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven via Magister.

Tijdens de werktijd kan de leerling aan zijn stof uit het blokboek werken, maar hij kan ook werk nakijken, een samenwerkingsopdracht doen, een toets maken of extra hulp en uitleg vragen aan de aanwezige docent.

De werktijd is echt een Montessori-begrip, omdat het de leerling leert om zelf keuzes ze maken, verantwoordelijkheid te nemen, anderen te helpen en samen te werken. Hoe meer een leerling in staat is om zelf keuzes te maken en de verantwoordelijkheid te nemen, hoe meer vrijheid en ruimte hij krijgt in zijn leerproces. Niet alleen zijn zelfstandigheid groeit hierdoor, maar ook zijn zelfvertrouwen. Hij leert op deze manier ‘het zelf te doen’.