Op het MLA kennen we naast de klassikale uren ook ‘werktijd’. Daarin bepaalt een leerling zelf aan welk vak hij wil werken. Tijdens deze uren werken leerlingen vaak samen met leerlingen uit andere klassen van dezelfde deelschool in een vaklokaal. In de onderbouw zijn er per week zes uren werktijd. Leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven via Magister.

Tijdens de werktijd kan de leerling blokopdrachten doen, werk nakijken, een samenwerkingsopdracht doen, een toets maken of extra hulp en uitleg vragen aan de aanwezige vakdocent.

De werktijd is een echt montessoribegrip, omdat deze de leerling de kans biedt om zelf keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen, anderen te helpen en samen te werken. Hoe meer een leerling in staat is om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, des te meer vrijheid en ruimte hij van ons krijgt in zijn leerproces. Met zijn zelfstandigheid groeit ook zijn zelfvertrouwen. Wij leren het hem op deze manier ‘zelf te doen’.