Het MLA bestaat al ruim 90 jaar en heeft vele locaties gekend. Geen van de gebouwen waren bedoeld – en daarmee specifiek geschikt – voor montessoriaans onderwijs.

De huidige panden aan de Pieter de Hoochstraat zijn dusdanig verouderd dat ze niet meer geschikt zijn voor het hedendaags onderwijs en worden de komende jaren herbouwd en vernieuwd. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Toekomst

Om het MLA toekomstbestendig te maken hebben de medewerkers onder andere uitgesproken het aantal leerlingen terug te willen brengen naar 1100 op de Pieter de Hoochstraat. Tegelijkertijd zorgt een school op een nieuwe locatie ook voor betere spreiding van het montessoriaans onderwijs over de stad en daarmee voor een betere bereikbaarheid.

Uiteindelijk is besloten een tweede MLA-school te starten in de nieuw te ontwikkelen Sluisbuurt, in eerste instantie geschikt voor 700 leerlingen. Mogelijk wordt dit op termijn uitgebreid naar 1100.

Met dit besluit ontstaat de uitgelezen mogelijkheid voor het MLA om de onderwijsvisie en -huisvesting direct op elkaar aan te kunnen laten sluiten. Hierdoor wordt een toekomstbestendige leeromgeving gerealiseerd waarbij de waarden van het montessorionderwijs direct bij de start van de nieuwe school optimaal worden gefaciliteerd en ingevoerd.