Binnen het MLA zijn we al enige tijd bezig om ons montessorionderwijs toekomstbestendig te maken. Een belangrijke wens hierbij was, het aantal leerlingen op de huidige locatie aan de Pieter de Hoochstraat terug te brengen naar 1100. Om wel montessorionderwijs te kunnen blijven aanbieden aan hetzelfde aantal leerlingen, is het idee ontstaan voor een tweede locatie van het MLA, die in eerste instantie geschikt is voor 700 leerlingen.

Daarnaast zijn we met een blik op de toekomst bezig stapsgewijs de onderwijsaanpak zoveel mogelijk terug te brengen naar de kern van het montessorionderwijs. Dit gekoppeld aan recente wetenschappelijke inzichten want Maria Montessori blijkt haar tijd ver vooruit te zijn geweest met haar gedachtegoed over concentratie, intrinsieke motivatie bij leerlingen en de waarde van het opdoen van brede kennis. En vooral met de overtuiging dat kinderen zich graag ontwikkelen en willen leren, alleen wel in hun eigen tempo en door zelf keuzes te kunnen en mogen maken. Uitkomsten uit recente leeronderzoeken onderschrijven haar visie op onderwijs.

Kinderen groeien in de huidige tijd op in een complexe wereld die veel van hen vraagt, op vele vlakken. Om daarin goed te functioneren, wordt er aanspraak gemaakt op diverse vaardigheden. We zien het als onze opdracht om leerlingen voor te bereiden op de toekomst en om straks als volwassene een eigen rol in de wereld te kunnen spelen. We bieden daarom keuzes en leren hen ook die keuzes te máken.

Op school is het halen van een diploma natuurlijk belangrijk, maar minstens zo belangrijk vinden we dat de leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat hun kwaliteiten zijn, op welke manier ze goede keuzes kunnen maken, dat ze leren omgaan met allerlei soorten mensen en zorg dragen voor hun omgeving en de mensen om zich heen.

Toen in 2018 de toezegging kwam voor de nieuwe locatie, was dit dé kans om een andere Montessoriaanpak te ontwikkelen voor de nieuwe school, het MLA#2.