School zien we als een plek waar leerlingen kennis maken met zichzelf, met hun medemens en de wereld om zich heen. Montessori schreef hierover:

‘We willen geen school creëren voor kinderen. We willen een omgeving creëren waarin het kind zich kan ontwikkelen voor het leven’.

We geven de leerling ruimte om zich te ontwikkelen, ruimte om te ontdekken wie hij is, hoe hij bewuste keuzes kan maken en hoe hij kan omgaan met de vrijheid en de discipline die daarbij hoort.

Om je als leerling te kunnen ontwikkelen voor het leven is kennis nodig. Het opdoen van kennis zien we dan ook als basis van het onderwijs. Immers, hoe meer je weet, hoe meer je deze kennis kunt toepassen, hoe makkelijker het is om te leren en vaardigheden te ontwikkelen en hoe meer mogelijkheden je hebt.