Wanneer uw zoon of dochter in vertrouwen met iemand wil praten dan kan hij terecht bij een vertrouwenspersoon. Guido Tijveleijn (docent Nederlands) is vertrouwenspersoon op de mavo. Margriet Posthoorn (docent drama) is vertrouwenspersoon in de onderbouw voor havo/vwo/gymnasium en Margot Gorter (docent Engels) is vertrouwenspersoon in de bovenbouw voor  havo/vwo/gymnasium.

Mocht u als ouder(s) in vertrouwen met iemand van buiten de school willen spreken dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de MSA, Sonja List.