Wanneer uw zoon of dochter in vertrouwen met iemand wil praten dan kan hij terecht bij een vertrouwenspersoon. Guido Tijveleijn (docent Nederlands) is vertrouwenspersoon op de mavo. Margriet Posthoorn (docent drama) en Annemarie Kroon (docent Nederlands) zijn vertrouwenspersoon voor havo/vwo/gymnasium.

Mocht u als ouder liever extern met iemand in gesprek willen, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de MSA, Sonja List.