Na ieder blok krijg je op onze school een verslag.  Hierop staat te lezen hoe je werkhouding was in de voorafgaande periode, wat de kwaliteit was van je werk en of je het werk al dan niet af hebt gekregen. Op het MLA geven we geen cijfers, maar we beoordelen je werk en werkhouding met ‘tekens’, bijvoorbeeld met een plus (+) of een  min (-).

Verslagvergadering

De docenten vergaderen een paar keer per jaar over de voortgang van jouw werk. Dit doen zij in een verslagvergadering. Ze bespreken gezamenlijk hoe jij je hebt ontwikkeld in de voorafgaande periode. Aan het einde van het schooljaar besluiten zij of je naar het volgend schooljaar kan overgaan. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat je blijft zitten.