Op het MLA heet het rapport ‘verslag’. Een leerling krijgt na ieder blok een verslag met daarop een beoordeling over zijn werkhouding en de kwaliteit van het gemaakte werk. Ook staat erop het verslag hoe ver je met de stof bent. Op het MLA krijg je geen cijfers, maar beoordelen we jouw werk met plussen en minnen.

Verslagvergadering

De docenten vergaderen gedurende het jaar meerdere keren over jou voortgang. Dit doen zij tijdens de verslagvergadering. Gezamenlijk bespreken zij de behaalde resultaten en wordt er gekeken naar jouw inzet en de werkhouding. Aan het einde van het schooljaar wordt er een besluit genomen of jij over kan naar het volgende jaar. Blijven zitten proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen.