De huidige mavo leerlingen blijven gehuisvest op de Van Ostadestraat. Ook zullen op deze locatie én de Pieter de Hoochstraat leerlingen en docenten ingeroosterd worden die als basis de Pieter de Hoochstraat hebben. Dat betekent dat er tussen de locaties gependeld zal worden.

In de praktijk zal het er op neer komen dat elke dag de lessen van één van de vijf onderbouwteams gegeven worden op de Van Ostadestraat.