De huidige mavo leerlingen blijven gehuisvest op de Van Ostadestraat. Ook kan het voorkomen dat op deze locatie leerlingen en docenten ingeroosterd worden die als basis de Pieter de Hoochstraat hebben. Dat betekent dat er tussen de locaties gependeld zal worden