De havo/vwo-deelscholen zullen de komende twee jaar gehuisvest worden op de Van Ostadestraat. Zodra de verbouwing aan de Pieter de Hoochstraat klaar is, verhuizen deze deelscholen weer naar het hoofdgebouw.