Vakantie en lesvrij

Vakantieregeling 2022-2023

Herfstvakantie               15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie                 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie        25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag          10 april 2023
Meivakantie                    22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag           18/19 mei 2023
Tweede Pinksterdag   29 mei 2023
Zomervakantie              22 juli t/m 3 september 2023

Studiedagen

Studiedagen zijn lesvrije dagen voor leerlingen. De data voor de studiedagen worden hier gepubliceerd aan het begin van het schooljaar.