Over het nieuw te bouwen gebouw van het MLA in de Sluisbuurt zijn inmiddels de eerste gesprekken gevoerd met het programmabureau van Gemeente Amsterdam dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de Sluisbuurt. Het kavel waar het nieuwe gebouw komt te staan is inmiddels duidelijk (zie plattegrond). Interessante bijkomstigheid is dat het aangrenzende kavel uit een parkje bestaat het geen mogelijk door de school geadopteerd kan worden voor buitenschoolse activiteiten. Het tijdpad voor de nieuwbouw is op aandringen van de MSA inmiddels sterk naar voren gehaald. Oorspronkelijk was dit voorzien voor 2025. Als het inklinken van het opgespoten terrein verloopt zoals nu verwacht wordt, dan is het kavel mogelijk al bouwrijp in januari 2022. Dat zou betekenen dat bij een voorspoedig verloop en goede planning het nieuwe gebouw voor het begin van schooljaar 2023/2024 opgeleverd zou kunnen worden.