Iedere leerling moet zich veilig en vrij voelen op school, alleen dan kan een kind in onze optiek groeien, zelfstandig worden en zelfvertrouwen krijgen. Dit betekent dat wij verwachten dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat en dat iedereen anderen behandelt zoals hij zelf ook graag behandeld wil worden

Pesten

Voor pesten is er daarom geen plek op het Montessori Lyceum Amsterdam. De eersteklassers doen mee aan het pestproject; een workshop over pesten. Hierin leren de leerlingen wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en leren zij, dat alle leerlingen op school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.

In ons pestprotocol staat beschreven wat het MLA doet om pesten te voorkomen, hoe het pesten wordt aanpakt en welke nazorg wij bieden als een leerling onverhoopt toch wordt gepest.

Schoolregels

We kennen schoolregels op het MLA omdat we de sfeer op school prettig willen houden. Als een leerling de schoolregels overtreedt, volgt er logischerwijs een sanctie. Sancties zijn er in gradaties. De schoolregels en sancties van het MLA kunt u terugvinden in onze schoolgids.

Vertrouwenspersoon

Mocht uw kind in vertrouwen met iemand willen praten binnen de school, dan kan hij terecht bij een vertrouwenspersoon. Guido Tijveleijn (docent Nederlands) is vertrouwenspersoon op de mavo. Margriet Posthoorn (docent drama) en Annemarie Kroon (docent Nederlands) zijn vertrouwenspersoon voor havo/vwo/gymnasium.