Iedere leerling moet zich veilig en vrij kunnen voelen op onze school. Alleen dan kan je groeien, zelfvertrouwen krijgen en zelfstandig worden. Dit betekent dat wij verwachten dat je op een respectvolle manier met anderen omgaat. Dat je anderen behandelt zoals je zelf ook graag behandeld wilt worden.

Pesten

Voor pesten is daarom geen plek op het Montessori Lyceum Amsterdam. In de eerste klas doe je mee aan een pestproject: een workshop over pesten. Hier leer je wat de gevolgen kunnen zijn van pesten. Je leert ook dat jij en alle andere leerlingen op school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.

We hebben ook een pestprotocol. Daarin staat beschreven wat het MLA doet om pesten te voorkomen, hoe het pesten wordt aangepakt en op welke manier wij een leerling helpen die onverhoopt toch wordt gepest.

Schoolregels

We kennen schoolregels op het MLA, omdat we de sfeer op school prettig willen houden. Als je de schoolregels overtreedt, volgt er een sanctie. Sancties zijn er in gradaties. Zo zijn er sancties als je te laat komt, als je afwezig bent zonder geldige reden, als je iemand anders pest, etcetera. De schoolregels en de sancties van het MLA kan je vinden in onze schoolgids.

Vertrouwenspersoon

Wil jij als leerling in vertrouwen met iemand op school praten? Dan kan je terecht bij een vertrouwenspersoon. Met hem of haar kan je in vertrouwen een gesprek voeren om je hart te luchten. Guido Tijveleijn (docent Nederlands) is vertrouwenspersoon op de mavo. Margriet Posthoorn (docent drama) en Margot Gorter (docent Engels) zijn vertrouwenspersonen voor havo/vwo/gymnasium.