Planning

Tijdens het sloop-en ontwerpproces is er helaas vertraging opgelopen waardoor de planning is opgeschoven van ingebruikname van de nieuwbouw bij de start van het schooljaar 2025/2026.

Tot aan de start van de bouw is er nog een aantal stappen te nemen.

Er is consensus bereikt met de welstandscommissie en het ontwerp is op hoofdlijnen akkoord bevonden en zal verder worden uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp dat volgens planning gereed zal zijn halverwege 2023. Hierna kunnen de bouwwerkzaamheden voorbereid worden.

De belangrijkste werkzaamheden nieuwbouw A en C op een rij:

  • Start Europees aanbestedingstraject aannemer – maart 2023
  • Afronding sloopwerkzaamheden – voorjaar 2023
  • Start bouwvoorbereiding – juni 2023
  • Start nieuwbouw – eind 2023
  • Oplevering – voorjaar 2025
  • In gebruik name nieuwbouw – bij aanvang schooljaar 2025/2026

Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden.

Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat hier uiteraard kenbaar maken.