Planning

Tijdens het sloop-en ontwerpproces is er helaas vertraging opgelopen waardoor de planning is opgeschoven van ingebruikname van de nieuwbouw in de zomer van 2023 naar ingebruikname in januari 2024.

Tot aan de start van de bouw is er nog een aantal stappen te nemen.

Het definitief ontwerp sloot helaas in de ogen van de welstandscommissie onvoldoende aan bij de beeldtaal van de buurt in termen van vormgeving en kleur en sindsdien wordt er hard gewerkt om consensus te bereiken. Gelukkig is daar nu een doorbraak en is het ontwerp op hoofdlijnen akkoord bevonden.

Het ontwerp zal dan verder worden uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp dat volgens planning gereed zal zijn begin 2022. Hierna kunnen de bouwwerkzaamheden voorbereid worden.

De belangrijkste werkzaamheden nieuwbouw A en C op een rij:

  • Start 1e fase Europees aanbestedingstraject aannemer – oktober 2021
  • Start vergunningsaanvraag – najaar 2021
  • Afronding sloopwerkzaamheden – voorjaar 2022
  • Start bouwvoorbereiding – maart 2022
  • Start nieuwbouw – zomer 2022
  • Oplevering en in gebruik name nieuwbouw – januari 2024

Alle werkzaamheden rondom de huisvesting zijn dusdanig gepland dat de medewerkers en leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens reguliere schooltijden.

Het is mogelijk dat door voortschrijdend inzicht de planning wordt aangepast; Dan zullen we dat hier uiteraard kenbaar maken.