Iedere leerling is anders en leert ook anders. Op het MLA krijgt hij daarom de ruimte en vrijheid om te leren op zijn eigen manier. We stellen natuurlijk wel eisen aan het werk.

Plannen

Om het werk op tijd af te kunnen krijgen, is het noodzakelijk een goede planning te maken. Wij verwachten niet dat iedere leerling al meteen in de eerste klas in staat is een dergelijke planning te maken. Mentor, vakdocenten en klasgenoten helpen hem stap voor stap om de leerstof zelf in te delen in werkbare porties.

Blokindeling

Het schooljaar op het MLA is verdeeld in vier blokken van (ongeveer) negen weken. De leerling krijgt aan het begin van een blok werk op voor alle vakken dat aan het einde van het blok af moet zijn.

Blok 1: 24/08/20 – 30/10/20

Blok 2: 02/11/20 – 15/01/21

Blok 3: 25/01/21 – 02/04/21

Blok 4: 06/04/21 – 02/07/21

Blokboek

Om een goed overzicht te kunnen hebben van de voortgang van het werk krijgt elke leerling in de onderbouw een blokboek. In dit blokboek zijn de studiewijzers van ieder vak te vinden. Hierop staat wat er in dat blok geleerd en gemaakt moet worden. Het blokboek bevat bovendien blokplanners, weekplanners en een kleurvel: middelen om de leerling te helpen bij het plannen van het werk. Op het kleurvel kan in één oogopslag gezien worden hoe ver de leerling met het werk gevorderd is.

Antwoordenboek

Op onze school kijken leerlingen zelf hun gemaakte werk na. Door dat te doen kunnen zij direct leren van eventueel gemaakte fouten. Het nakijken gebeurt middels antwoordenboeken, die de vakdocenten beschikbaar stellen.

Aftekenen

Als het werk voor een vak gemaakt en nagekeken is, dan laten de leerlingen dit aan hun docent zien.  Deze bespreekt dit met de leerling als dat nog nodig is en tekent het af in het blokboek en in zijn eigen administratie.