Ook op het MLA bekijken we wat de mogelijkheden zijn rondom het gebruik van ICT. Daarom zijn we met ingang van het schooljaar 2020-2021 een pilot gestart: Bring your own device (BYOD). Ook komend jaar loopt de pilot nog door. Leerlingen van klassen die aan de pilot meedoen nemen dan hun eigen device mee naar school, bij voorkeur een laptop.

Het is zeker niet de bedoeling dat het MLA een “laptopschool” wordt. Dat past niet bij onze manier van werken, waar de docent een belangrijke inspirator en expert is. We blijven dan ook gewoon met leerboeken werken.

Digitale vaardigheden

Als ondersteuning voor de pilot krijgen alle deelnemende leerlingen een lespakket aangeboden waarmee ze hun digitale vaardigheden kunnen vergroten.

Binnen het MLA is er bovendien een kwalitatief hoogstaand en beveiligd wifinetwerk aanwezig en de leerling heeft via de eigen laptop toegang tot internet en softwarepakketten van het MLA.

Wat betekent de pilot voor u als ouder?

Wat betreft de aanschaf van een laptop zijn er twee mogelijkheden. U kunt ervoor kiezen om zelf een laptop aan te schaffen. We kunnen u daarbij helpen door middel van ons laptopadvies, zodat u weet welke laptop geschikt is.

Een andere mogelijkheid is om een laptop aan te schaffen via huurkoop. U betaalt dan maandelijks een vast bedrag tussen de 12-18 euro aan het verhuurbedrijf en na drie jaar is de laptop van u. Bij de huurkoop zal de school tijdens de pilotfase een deel van de kosten voor haar rekening nemen. Bij huurkoop is een zekerheidspakket inbegrepen.

Voor het huurkopen werkt het MLA samen met The Rent Company.

Ouders die niet over de financiële middelen beschikken om een laptop aan te schaffen, kunnen via de gemeente Amsterdam in aanmerking komen voor een gratis laptop.