Nu het voorlopig ontwerp is goedgekeurd, worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de sloop die start in december van dit jaar en loopt tot juli 2021.

Uiteindelijk worden de volgende onderdelen op de Pieter de Hoochstraat gerealiseerd:

• Huisvesting voor 4 onderbouw deelscholen van elk 6 klassen • 3 gymzalen • Een algemene ruimte, het ‘hart van de school’ • Met de combinatiefunctie van centrale ingang, ontvangsthal, aula en kantine  • 9 kunstlokalen (circa 100 m2 per lokaal)  • Een ondergrondse fietsenstalling voor 1100 fietsen  • Een ’groene’ binnenplaats  • Een synthese en functionele verbinding met de monumentale gebouwen B en D en de daarin ondergebrachte en nieuw onder te brengen functies.

De geplande werkzaamheden voor de huidige periode zullen op deze pagina worden vermeld, evenals relevant nieuws of wijzigingen.

Wat is er nu al gewijzigd?

De hoofdingang en de conciërgeloge zijn al verhuisd naar de Nicolaas Maesstraat. De fietsenstalling blijft voorlopig nog in gebruik tot aan de kerst en mogelijk ook in januari. Vanaf januari kunnen de fietsen (deels) geparkeerd worden in de Nicolaas Maesstraat.

Werkzaamheden Pieter de Hoochstraat

Tot aan de kerstvakantie worden onderstaande werkzaamheden verricht ten aanzien van de sloop van gebouwen A en C en de renovatie van B en D:

 • Afronden vernieuwing dak en schilderwerk gebouw D.
 • Plaatsing tijdelijke telecommast voor gebouw B.
 • Laatste verhuizing A en C naar B, D, VOS en VEL.
 • Verplaatsing bomen binnenplaats.
 • Afbreken steiger zijkant gebouw D.
 • Inrichten 500 fietsplekken Nicolaas Maesstraat.
 • Start lichte sloopwerkzaamheden.
 • De binnenplaats en de conciërgeloge bij gebouw A blijven in elk geval open tot aan de kerstvakantie.

En

 • Gedurende de sloop (tot juli 2021) zullen er steeds zones op de binnenplaats blijven die de school kan benutten en die via een veilige toegang bereikbaar moeten zijn.
 • Tijdens de sloop blijft het steeds mogelijk om 200 fietsen veilig te stallen op de binnenplaats.
 • In de eerste fase van de sloop wordt gestart met het slopen van de fietsenberging op de binnenplaats en het her bestraten hiervan. Aansluitend daaraan in het slopen van de (aangebouwde) binnenplaatsgevel van gebouw C plus de aanbouw. Hierdoor ontstaat tussen gebouw D en het restant van gebouw C een brede toegang tot de binnenplaats vanaf de Hobbemakade. Via deze routing kan dan de afvoer van het sloopmateriaal plaatsvinden.
 • De tweede sloopfase betreft gebouw A.
 • De derde sloopfase betreft het restant van gebouw C.
 • De renovatie en verduurzaming van gebouw D is intensief en vindt plaats in fases; de komende 3 jaar vinden er steeds vanaf mei tot en met de zomervakantie werkzaamheden plaats.