Voorlopig Ontwerp gebouwen A en C

De afgelopen maanden is er met het architectenbureau Atelier Herman Herzberger hard gewerkt en geschaafd aan het ontwerp van de nieuw te ontwikkelen gebouwen van het MLA. Eind juni is het voorlopig ontwerp goedgekeurd en daarmee is een belangrijk punt bereikt in het proces. In deze fase is ook gewerkt om het ontwerp (zo veel mogelijk) binnen de contouren van het bestemmingsplan te houden zodat een langdurige wijzigingsprocedure kan worden voorkomen. Op dit moment buigt de gemeente zich hierover om eind augustus een uitspraak te doen. Een aantal eerste impressies van het ontwerp zijn hier te zien.

Wat is er nu al gewijzigd?

De hoofdingang en de conciërgeloge zijn verhuisd naar de Nicolaas Maesstraat. Vanwege het uitstel van de sloop, zijn de oude ingangen naar het binnenplein en de fietsenstalling nog in gebruik. Vanaf december is het schoolplein dicht en worden de fietsen geparkeerd in de Nicolaas Maesstraat of langs de Boerenwetering op de Hobbemakade.

Uitgangspunten architect

In de opdracht aan architectenbureau Atelier Herman Herzberger is een aantal eisen omschreven die dienen als basis voor het ontwerp. Hier geven we de belangrijkste daarvan weer. In de downloads is het Beknopt Programma van Eisen volledig opgenomen.

In de eerste plaats vormen het pedagogische/didactische systeem, de kernwaarden van het montessori onderwijs, de zogenaamde ‘voorbereide omgeving’ alsmede het MLA als cultuurprofielschool de basis voor het ontwerp. Daarnaast delen schoolgebouwen voor montessori onderwijs mondiaal een aantal kenmerken die ook een rol spelen in het ontwerp. De vernieuwing van de Pieter de Hoochstraat richt zich primair op de gebouwen A en C. Deze vernieuwing hangt echter nauw samen met de huidige functies en mogelijkheden van de monumentale gebouwen B en D. De gebouwen worden geschikt gemaakt voor 1100 leerlingen in tegenstelling tot de ruim 1600 die er nu zijn.

Samenvattend worden de volgende onderdelen gerealiseerd:

• Huisvesting voor 4 onderbouw deelscholen van elk 6 klassen • 3 gymzalen • Een algemene ruimte, het ‘hart van de school’ • Met de combinatiefunctie van centrale ingang, ontvangsthal, aula en kantine  • 9 kunstlokalen (circa 100 m2 per lokaal)  • Een ondergrondse fietsenstalling voor 1100 fietsen  • Een ’groene’ binnenplaats  • Een synthese en functionele verbinding met de monumentale gebouwen B en D en de daarin ondergebrachte en nieuw onder te brengen functies.

Een gedetailleerde beschrijving van de geplande werkzaamheden zijn beschreven onder het hoofdstuk ‘De Voorbereiding’.

Duurzaamheid

Voor zowel de nieuwbouw als voor de monumentale gebouwen is het streven om het ontwerp en de aanpassingen zo duurzaam mogelijk te realiseren ten aanzien van het slopen, het hergebruik van materialen, de toe te passen nieuwe materialen en het verbruik c.q. het opwekken van energie na oplevering.