Iedere leerling moet zich veilig en vrij voelen op school, alleen dan kan je namelijk groeien, zelfstandig worden en zelfvertrouwen krijgen. Voor pesten is er daarom geen plek op het MLA. In de eerste klas doe je mee aan het pestproject; een workshop over pesten. Hierin leer je wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en leer je dat jij en alle andere leerlingen op school samen verantwoordelijk zijn om pesten te voorkomen en tegen te gaan.

We hebben ook een pestprotocol. Daarin staat beschreven wat het MLA doet om pesten te voorkomen, hoe het pesten wordt aanpakt en hoe wij een gepeste leerling helpen als hij onverhoopt toch wordt gepest.