Ouderbijdrage

Het MLA vraagt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, een ouderbijdrage voor extra leerlinggebonden activiteiten. Dat geld wordt gebruikt voor projecten, cursussen, excursies, werkweken, de schoolkrant en schoolfeesten. Daarnaast is het bedoeld voor voorzieningen in en rondom de school, zoals de mediatheek.

De ouderbijdrage bestaat uit een vast deel van € 97,- plus een inkomensafhankelijk deel tussen € 0,- en € 431,-. Het variabele deel wordt berekend op basis van het totale netto-inkomen van de ouder(s).

Het variabele deel is in principe een vrijwillige bijdrage. Ouders sluiten met school, aan het begin van de schoolcarrière van hun kind een schriftelijke overeenkomst af over het betalen van de ouderbijdrage. Wie geen ouderbijdrage wil betalen, ontvangt een rekening voor de werkelijk gemaakte extra kosten voor hun kind. Kan deze rekening niet worden betaald, dan kan er een betalingsregeling getroffen worden.

Vrijwel alle schoolboeken en leermaterialen worden betaald door de overheid.