Het MLA is met meer dan 1950 leerlingen een grote school. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich veilig, geborgen en gezien voelen, is iedere afdeling verdeeld in deelscholen. Iedere deelschool heeft een vaste plek in het gebouw en heeft een eigen docententeam.

  • De mavo/havo-afdeling: één deelschool met ongeveer 370 leerlingen
  • De onderbouw havo/vwo/gymnasium-afdeling: drie deelscholen met elk ongeveer 250 leerlingen
  • De bovenbouw havo/vwo-afdeling is in jaarlagen: 4H, 5H, 4V, 5V, 6V.

Docenten

Binnen het MLA werken ongeveer 150 docenten en 40 stagiaires. De docenten werken in een vast team, zodat zij de leerlingen binnen een deelschool goed kennen. Wij zijn een opleidingsschool, wat betekent dat wij beginnende docenten begeleiden bij het leren lesgeven.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

Op het MLA zijn er ongeveer 30 ondersteunende medewerkers. Ons OOP is belangrijk voor onze school. Zij zorgt ervoor dat alle randvoorwaarden binnen de school op orde zijn, zodat de docenten hun lessen goed kunnen verzorgen en leerlingen zich gezien en ondersteund voelen. Op het MLA werken pedagogische conciërges, die samen met de docenten de leerlingen begeleiden in hun tijd op het MLA.

Schoolleiding

De schoolleiding van het MLA bestaat uit 6 mensen;

  • Wrister Grommers- rector
  • Maarten Delvaux- conrector
  • Deborah Odendaal- schoolleider organisatie- en onderwijsontwikkeling
  • Martin Rodermans- schoolleider mavo/havo
  • Betty di Lollo- schoolleider onderbouw havo/vwo/gymnasium
  • Titia Wittenberg- schoolleider bovenbouw havo/vwo/gymnasium