Het MLA is met 1900 leerlingen een grote school. Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich veilig en gezien voelen is de onderbouw verdeeld in deelscholen. Iedere deelschool heeft een vaste plek in het gebouw en heeft een eigen docententeam. De bovenbouw is opgedeeld in jaarlagen met elk hun eigen docententeam.

 • De mavo/havo-afdeling: één deelschool met ongeveer 370 leerlingen
 • De onderbouw havo/vwo/gymnasiumafdeling: drie deelscholen met elk ongeveer 250 leerlingen
 • De bovenbouw havo/vwo-afdeling, verdeeld in jaarlagen: 4h, 5h, 4v, 5v, 6v

Docenten

Op het MLA werken ongeveer 150 docenten en 40 stagiaires. De docenten werken in min of meer vaste teams, waardoor zij de leerlingen van een deelschool of jaarlaag goed kennen. Het MLA is een opleidingsschool, wat betekent dat wij beginnende docenten begeleiden bij het leren lesgeven.

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP)

Op het MLA werken ongeveer 30 ondersteunende medewerkers. Deze mensen zijn erg belangrijk voor onze school. Ze zorgen ervoor dat aan alle randvoorwaarden op school is voldaan, waardoor de docenten hun werk goed kunnen doen en leerlingen zich gezien en ondersteund voelen. Tot het OOP behoren ook onze pedagogische conciërges, die samen met de docenten de leerlingen begeleiden in hun tijd op het MLA.

Schoolleiding

De schoolleiding van het MLA bestaat uit zes mensen:

 • Wrister Grommers- rector
 • Margot Banning- conrector
 • Deborah Odendaal- schoolleider organisatie- en onderwijsontwikkeling
 • Martin Rodermans- schoolleider mavo/havo
 • Tessel Warnink- schoolleider mavo/havo
 • Betty di Lollo- schoolleider onderbouw havo/vwo/gymnasium
 • Titia Wittenberg- schoolleider bovenbouw havo/vwo/gymnasium
 • Marc van de Velde- schoolleider bovenbouw havo/vwo/gymnasium