Vier keer per jaar heeft de leerling een ontwikkelgesprek. Dit gesprek start altijd met een presentatie van de leerling, waarin hij zijn ontwikkeling zichtbaar maakt voor zichzelf, maar ook voor de anderen. Hij kan hierbij werk laten zien waar hij trots op is aan zijn medeleerlingen en/of ouders. Twee keer per jaar worden de ouders namelijk uitgenodigd bij dit ontwikkelgesprek. Op deze manier zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling en kunnen we zijn successen vieren.

Tijdens een blok krijgt de leerling feedback van alle docenten, medewerkers, zijn coach en medeleerlingen. Deze informatie kan de leerling gebruiken ter voorbereiding van zijn gesprek. Dit hoeft hij niet alleen te doen, hij wordt hierin ondersteund door zijn coach. Samen reflecteren ze op de feedback; waar staat hij, wat hij heeft geleerd de afgelopen weken, wat heeft dit met hem gedaan en welke doelen stelt hij voor zichzelf de komende tijd. De coach , medeleerlingen en ouders geven de leerling na afloop van zijn presentatie feedback. Dit kan de leerling weer verwerken in zijn portfolio.