Voorlopig Ontwerp gebouwen A en C

De afgelopen maanden is er met het architectenbureau Atelier Herman Herzberger hard gewerkt en geschaafd aan het ontwerp van de nieuw te ontwikkelen gebouwen van het MLA. Eind juni is het voorlopig ontwerp goedgekeurd en daarmee is een belangrijk punt bereikt in het proces. In deze fase is ook gewerkt om het ontwerp (zo veel mogelijk) binnen de contouren van het bestemmingsplan te houden zodat een langdurige wijzigingsprocedure kan worden voorkomen. Het ontwerp is met de gemeente gedeeld en de eerste geluiden zijn positief. De periode tot aan de kerst wordt gebruikt om bij te schaven en een aantal aanpassingen te doen. Een aantal eerste impressies van het ontwerp zijn hieronder te zien.

Tijdens de studiedag in september vertelden Laurens-Jan ten Kate en Herman Hertzberger (beide van AHH) meer over de achtergrond en de totstandkoming van het ontwerp. Samen met een aantal leerlingen is van de presentatie dit filmpje gemaakt.*

Uitgangspunten architect

In de opdracht aan AHH is een aantal eisen omschreven die dienen als basis voor het ontwerp. Hier geven we de belangrijkste daarvan weer. In de downloads is het Beknopt Programma van Eisen volledig opgenomen.

In de eerste plaats vormen het pedagogische/didactische systeem, de kernwaarden van het montessori onderwijs, de zogenaamde ‘voorbereide omgeving’ alsmede het MLA als cultuurprofielschool de basis voor het ontwerp. Daarnaast delen schoolgebouwen voor montessori onderwijs mondiaal een aantal kenmerken die ook een rol spelen in het ontwerp. De vernieuwing van de Pieter de Hoochstraat richt zich primair op de gebouwen A en C. Deze vernieuwing hangt echter nauw samen met de huidige functies en mogelijkheden van de monumentale gebouwen B en D. De gebouwen worden geschikt gemaakt voor 1100 leerlingen in tegenstelling tot de ruim 1600 die er nu zijn.

Samenvattend worden de volgende onderdelen gerealiseerd:

• Huisvesting voor 4 onderbouw deelscholen van elk 6 klassen • 3 gymzalen • Een algemene ruimte, het ‘hart van de school’ • Met de combinatiefunctie van centrale ingang, ontvangsthal, aula en kantine  • 9 kunstlokalen (circa 100 m2 per lokaal)  • Een ondergrondse fietsenstalling voor 1100 fietsen  • Een ’groene’ binnenplaats  • Een synthese en functionele verbinding met de monumentale gebouwen B en D en de daarin ondergebrachte en nieuw onder te brengen functies.

Duurzaamheid

Voor zowel de nieuwbouw als voor de monumentale gebouwen is het streven om het ontwerp en de aanpassingen zo duurzaam mogelijk te realiseren ten aanzien van het slopen, het hergebruik van materialen, de toe te passen nieuwe materialen en het verbruik c.q. het opwekken van energie na oplevering.

Monumenten B en D

Naast de nieuwbouw, worden de monumenten (gebouwen B en D) grondig gerenoveerd en gemoderniseerd, met behoud van karakter. Sommige ruimtes krijgen zelfs een nieuwe bestemming, zoals de mediatheek die op de plaats van de huidige aula en de kantine komt.

Een andere grote verandering is dat in het ontwerp is voorzien in een rondgang die alle gebouwen als een kloostergang met elkaar verbindt en een binnentuin omlijst.

 

*Zoals gezegd betreft het een voorlopig ontwerp. Dat betekent dat gebruikte kleuren, materialen en indelingen nog niet definitief bepaald zijn en nog kunnen wijzigen.